พบประชาชนที่อำเภอแม่สะเรียงเพื่อให้ข้อมูลโครงการก่อสร้างเขื่อนฮัจจีในพม่า

  
     คณะอนุกรรมการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ กรณีโครงการก่อสร้างเขื่อนฮัจจีในพม่า พบประชาชนที่อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อให้ข้อมูลโครงการก่อสร้าง
นายระพีพันธุ์ สริวัฒน์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวก่อนเดินทางลงพื้นที่ร่วมกับอนุกรรมการดำเนินการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ กรณีโครงการก่อสร้างเขื่อนฮัจจี ในพม่า ซึ่งอยู่ตรงข้ามอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอนว่า โครงการดังกล่าวดำเนินการกลางลำน้ำสาละวิน ในประเทศพม่า เพื่อนำพลังงานน้ำมาผลิตกระแสไฟฟ้า โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยร่วมกับรัฐบาลพม่า หากสร้างแล้วเสร็จจะสามารถผลิตไฟฟ้าด้วยกำลังการผลิต 1,300 เมกกะวัตต์ ส่งไฟฟ้ามาขายให้ไทยเป็นส่วนใหญ่ คือ ผลิตไฟฟ้า 8 เครื่อง ส่งมาขายให้ไทย 7 เครื่อง อีกหนึ่งเครื่องส่งให้พม่า ขณะนี้ได้มีทำ MOA (Memorandum of Agreement) หรือ บันทึกความตกลง เบื้องต้น เพื่อหาข้อมูลการลงทุน อย่างไรก็ตาม การดำเนินการสร้างเขื่อนมีผู้แสดงความเป็นห่วงว่าจะส่งผลกระทบต่อประชาชนทั้งริมฝั่งแม่น้ำเมยและแม่น้ำสาละวิน ทั้งระบบนิเวศน์ และพันธุ์ปลาซึ่งหากสร้างเขื่อนแล้วปลาที่เคยมาวางไข่ก็จะไม่สามารถว่ายมาได้ รวมทั้งประชาชนผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมริมฝั่งน้ำ ซึ่ง คณะทำงานได้เสนอรัฐบาลให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตศึกษาผลกระทบเพิ่มเติม การเดินทางไปของอนุกรรมการในครั้งนี้เพื่อ รับฟังข้อกังวลของชาวบ้าน และอธิบายให้ชาวบ้านฟังว่าได้เตรียมการอะไรรองรับกรณีสร้างเขื่อนฮัจจีฯ
ปัจจุบันไทยต้องต้องซื้อพลังงานไฟฟ้าจากลาว ขณะที่การสร้างเขื่อนและโรงไฟฟ้าในไทยมีข้อจำกัด การหาแหล่งพลังงานดังกล่าวเพื่อความมั่นคงด้านพลังงานของไทย การพูดคุยด้วยข้อเท็จจริงเพื่อทำความเข้าใจร่วมกันน่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุด
 
7 กุมภาพันธ์ 2554 , 14:34 น. , อ่าน 1170  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่