แพทย์พยาบาลโรงพยาบาลนครพิงค์เชียงใหม่ รวมตัวแต่งชุดดำ ออกแถลงการณ์ค้านพรบ.สุขภาพ

  
     คณะแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลนครพิงค์เชียงใหม่ รวมตัวแต่งชุดดำเพื่อแสดงจุดยืนคัดค้าน พรบ.คุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข
บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลนครพิงค์ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลประจำจังหวัดเชียงใหม่ ที่ไม่เห็นด้วยกับการพิจารณาร่าง พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข ได้พร้อมใจกันแต่งชุดสีดำ และสวมปลอกแขนสีดำ เพื่อแสดงจุดยืนคัดค้าน ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว หลังจากมีความพยายามที่จะนำ ร่าง พรบ.ฉบับนี้เข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา ในเดือนกุมภาพันธ์นี้อีกครั้ง ทั้ง ๆ ที่ยังไม่มีการแก้ไข ให้เกิดความเป็นธรรมกับทั้งบุคลากรทางการแพทย์ และผู้รับบริการ
นายแพทย์วรจักร จิวะกิดาการ ประธานองค์กรแพทย์โรงพยาบาลนครพิงค์เชียงใหม่ ได้อ่านแถลงการณ์คัดค้าน ที่จะส่งไปให้นายกรัฐมนตรี ใจความสำคัญคือเรียกร้องให้พิจารณาแก้ไขร่าง พรบ.ให้ถูกต้องเหมาะสมในรายละเอียดที่ซับซ้อน อันจะเกิดผลกระทบกับผู้ให้บริการ และประชาชนผู้รับบริการทางการแพทย์ โดยเฉพาะผลกระทบทางด้านลบที่จะทำให้บุคลากรทางการแพทย์ที่ให้บริการจะเกิดความรู้สึกเสี่ยงในการให้บริการที่จะเกิดการฟ้องร้องได้ง่ายขึ้น จนผู้ปฏิบัติงาน และหน่วยงานจะเกิดการส่งต่อความเสี่ยงในการรักษาผู้ป่วย จนมาถึงโรงพยาบาลศูนย์ในที่สุด ซึ่งปกติก็มีผู้ป่วยล้นมืออยู่แล้วยิ่งจะทำให้ผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นจนไม่สามารถให้การรักษาผู้ป่วยได้ในที่สุด ทั้งนี้ยืนยันที่จะเดินหน้าคัดค้าน พรบ.ฉบับนี้จนถึงที่สุด แต่จะไม่ให้เกิดผลกระทบกับทางทำงาน หรือการให้บริการกับประชาชน
สำหรับโรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ ปัจจุบันมีผู้ป่วยนอกมากกว่า 3,000 คนต่อวัน โดยคาดการณ์ว่า หาก พรบ.ฉบับนี้ผ่านอาจจะทำให้ผู้ป่วยถูกส่งตัวต่อมาไม่ต่ำกว่า 1 หมื่นคนต่อวันเนื่องจากโรงพยาบาลขนาดเล็กจะไม่ยอมรับความเสี่ยงและอ้างความไม่พร้อมของอุปกรณ์และบุคลากร
 
7 กุมภาพันธ์ 2554 , 15:23 น. , อ่าน 1216  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่