การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ เปิดบริการรับชำระค่าไฟฟ้าผ่านช่องทางด่วนพิเศษ Drive Through ใช้เวลาให้บริการไม่เกิน 1 นาทีโดยผู้ชำระเงินไม่ต้องลงจากรถ

  
    บริการใหม่เพื่อความสะดวกและรวดเร็วสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 ภาคเหนือ เปิดบริการรับชำระค่าไฟฟ้าผ่านช่องทางด่วนพิเศษ Drive Through ใช้เวลาให้บริการไม่เกิน 1 นาทีโดยผู้ชำระเงินไม่ต้องลงจากรถ
นายวรินทร์ ศิษยนเรนทร์ ผู้อำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรับชำระค่าไฟฟ้าผ่านช่องทางด่วนพิเศษ Drive Through ณ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดเชียงใหม่ โดยผู้ชำระค่าไฟฟ้าสามารถขับรถยนต์เข้าไปจอดเทียบช่องชำระเงินแล้วยื่นใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือนปัจจุบันที่มีบาร์โค้ด และไม่เกินวันที่กำหนด พร้อมเตรียมเงินให้พอดีกับค่าไฟฟ้า รับชำระได้คนละไม่เกิน 2 ฉบับ ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 1-2 นาที ต่อราย โดยจะเปิดให้บริการเป็นประจำทุกเดือน ตั้งแต่วันที่ 30 ไปจนถึงวันที่ 7 ของเดือนถัดไป ระหว่างเวลา 08.30 – 15.00 น.
ผู้อำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 ภาคเหนือกล่าวว่า ความสะดวกสบาย รวดเร็ว และประหยัดแก่ลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ให้บริการมุ่งนำเสนอ ในขณะที่ปัจจุบันมีผู้ใช้ไฟฟ้ามาชำระเงินที่สำนักงานการไฟฟ้าจังหวัดเชียงใหม่ ประมาณเดือนละ 32,000 ราย ทำให้ต้องใช้เวลารอนาน สถานที่รอคอยและที่จอดรถไม่เพียงพอ ซึ่งโครงการ Drive Through นี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยแก้ปัญหาได้
ผู้อำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 ภาคเหนือกล่าวด้วยว่า นอกจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่แล้ว การรับชำระค่าไฟฟ้าผ่านช่องทางด่วนพิเศษ Drive Through ในพื้นที่ภาคเหนือยังเปิดให้บริการ ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย ตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2554 ที่ผ่านมา และ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำปาง ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2554 เป็นต้นไป
 
7 กุมภาพันธ์ 2554 , 22:09 น. , อ่าน 1348  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่