พิธีเปิดการฝึกคอบร้าโกลด์ 11 ครั้งที่ 30 ที่จังหวัดเชียงใหม่

  
     การฝึกคอบร้าโกลด์ 11 ครั้งที่ 30 เริ่มต้นขึ้นแล้วโดยมีพิธีเปิดการฝึกที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งในปีนี้จะเน้นเรื่องการรักษาสันติภาพและการช่วยเหลือประชาชนมากกว่า ภารกิจด้านสงคราม
พลเอก พิรุณ แผ้วพลสง รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด และนาง จูดิธ เซฟกิน (Judith Cefkin) อัครราชทูตที่ปรึกษาสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกคอบร้าโกลด์ 11 ครั้งที่ 30 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำรงความพร้อมรบและขีดความสามารถทางทหารของกองทัพไทย ในการปฏิบัติการรบร่วมกับกองทัพพันธมิตร มีกำหนดการฝึกระหว่าง 7-14 กุมภาพันธ์ 2554 มีกำลังพลเข้าร่วมการฝึกจำนวน 9,536 คน จาก 7 ประเทศได้แก่ ไทย 2,996 คน สหรัฐอเมริกา 5,900 คน สิงคโปร์ 38 คน ญี่ปุ่น 54 คน อินโดนีเซีย 56 คน เกาหลีใต้ 304 คน และมาเลเซียซึ่งเข้าร่วมเป็นครั้งแรก 13 คน นอกจากนั้น ยังมีการจัดกำลังเข้าร่วมการฝึก สมาชิกโครงการ MPAT 10 ประเทศ และประเทศเข้าร่วมสังเกตการณ์การฝึกตามโครงการ COLT 10 ประเทศ
รองผู้บัญชาการทหารสูงสุดกล่าวว่า การฝึกครั้งนี้จะแตกต่างจากปีก่อนเนื่องจากเปลี่ยนจากการฝึกที่มุ่งด้านการ รบ มาเน้นด้านการรักษาสันติภาพ การช่วยเหลือประชาชน และการปฏิบัติการทางทหารที่มิใช่สงคราม (MOOTE: Military Operation Other Than War) ซึ่งนับเป็นมิติใหม่ในการทหารยุคปัจจุบัน
สำหรับการฝึกคอบร้าโกลด์ (COBRA GOLD) เป็นการฝึกทางทหารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาค ซึ่งกองทัพไทยร่วมกับกองกำลังสหรัฐภาคพื้นแปซิฟิก (USPACOM) ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดการฝึกในประเทศไทยเป็นประจำทุกปี โดยพัฒนามาจากการฝึกผสมยกพลขึ้นบก ตั้งแต่ปี 2499 ต่อมาเมื่อปี 2525 มีการรวมการฝึกหลายรายการเข้าด้วยกันเป็น การฝึกคอบร้าโกลด์ รวมทั้งมีการพัฒนารูปแบบมาจนถึงปัจจุบัน
 
9 กุมภาพันธ์ 2554 , 01:23 น. , อ่าน 1204  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่