ศาลแขวงเชียงใหม่ประสบความสำเร็จ ไกล่เกลี่ยคดีพิพาทของชาวบ้าน ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง กลับเข้าเป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์

  
     ศาลแขวงเชียงใหม่ประสบความสำเร็จ ไกล่เกลี่ยคดีพิพาทของชาวบ้าน 17 ครอบครัวในตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง กลับเข้าเป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ หลังถูกคว่ำบาตร เนื่องจากไปร่วมคัดค้านโครงการสร้างประตูระบายน้ำจนถูกยกเลิกโครงการ
จากคดีที่ชาวบ้านบ้านหมู่ 3 ต.แม่สอย อ.จอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 17 ครอบครัว จำนวน49 คนนำโดยนายถวิล จินาคำ เป็นโจทก์ยื่นฟ้องนายสุทำ คำโพธิ์ จำเลยที่ 1 นางกัลยา กันทะลอม จำเลยที่ 2 นางพิมพ์ชนก เนตรวิเชียร จำเลยที่ 3 และนายสังวร ศรีชัย จำเลยที่ 4 ทั้งหมดเป็นกรรมการฌาปนกิจสงเคราะห์บ้านหมู่ 3 ข้อหาผิดสัญญาเรียกค่าเสียหาย 980,000 บาท เนื่องจากทั้ง 49 คนถูกลบชื่อออกจากสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ของหมู่บ้านทำให้เสียสิทธิพึงได้ สาเหตุเพราะไปร่วมคัดค้านโครงการสร้างประตูระบายน้ำมูลค่า 900 ล้านบาทจนกระทั่งถูกยกเลิกโครงการ ทำให้ชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่พอใจ พากันคว่ำบาตรชาวบ้านกลุ่มดังกล่าว
เมื่อคดีนี้ถึงศาล นายชาติชาย เหลืองอ่อน ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงเชียงใหม่ เห็นควรนำเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย เพื่อความสงบสุข และสามัคคีในชุมชน นัดไกล่เกลี่ยครั้งแรกเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2554 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอจอมทอง โดยมีตัวแทนศาลแขวงเชียงใหม่พร้อมด้วยนายสุรชัย มณีประกร นายอำเภอจอมทองร่วมไกล่เกลี่ย ท่ามกลางชาวบ้านฝ่ายโจทก์และญาติประมาณ 50 คน และฝ่ายจำเลยทั้งตำบลประมาณ 1,000 คน ที่ไปร่วมฟังการไกล่เกลี่ยคดีประวัติศาสตร์ ซึ่งคณะไกล่เกลี่ยได้เสนอแนะแนวทางให้สองฝ่ายประนีประนอมกัน ให้นึกถึงประโยชน์และความสามัคคีของชุมชน หลังจากลงพื้นที่เพื่อให้สองฝ่ายทำความเข้าใจกัน และเห็นว่ามีแนวโน้มที่ดีแล้ว จึงนัดมาไกล่เกลี่ยที่ศาลอีกครั้ง จึงสามารถตกลงกันได้ และนำไปสู่การถอนฟ้องเรียบร้อยแล้ว โดยทำบันทึกข้อตกลงเพื่อลดความขัดแย้งในชุมชนและทำข้อบังคับเกี่ยวกับกองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์ของหมู่บ้านตามที่ทั้งสองฝ่ายตกลงกันไว้ด้วย มีสาระสำคัญคือ โจทก์ทั้ง 49 คนจะได้กลับเข้าเป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ของหมู่บ้านตามเดิม โดยไม่เสียค่าสมาชิกเพิ่มเติม ส่วนการชำระค่าปลงศพในช่วงที่ผ่านมาให้ทำบันทึกข้อตกลงการผ่อนชำระกันไว้ ทั้งนี้ฝ่ายโจทก์ทั้งหมดจะไม่คัดค้านโครงการสร้างประตูระบายน้ำแม่สอยอีกต่อไป เพื่อประโยชน์ของชาวบ้านส่วนใหญ่ในหมู่บ้าน แต่โครงการต้องดำเนินการให้ถูกต้อง
 
10 กุมภาพันธ์ 2554 , 08:36 น. , อ่าน 1204  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่