ผู้ช่วยทูตฝ่ายสื่อมวลชน สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย เยี่ยมเยียนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่

  
     ผู้ช่วยทูตฝ่ายสื่อมวลชน สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย เยี่ยมเยียนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่และสื่อมวลชนในเชียงใหม่เพื่อเชื่อมโยงการทำงานด้านข้อมูลข่าวสาร
นายวอลเตอร์ เอ็ม บราวโนเลอร์ ผู้ช่วยทูตฝ่ายสื่อมวลชน สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย และคณะ เดินทางมาเยี่ยมชมสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน เชื่อมโยงการทำงาน ในโอกาสที่นางคริสตี้ เคนเน่ย์ เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย เดินทางมาเยือนเชียงใหม่เป็นครั้งแรกเพื่อร่วมงานเฉลิมฉลอง 60 ปีการก่อตั้งสถานกงสุลสหรัฐอเมริกาประจำจังหวัดเชียงใหม่ โดยได้ถือโอกาสดังกล่าวเยี่ยมเยียนสื่อมวลชนในจังหวัดเชียงใหม่ เช่น สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 กรมประชาสัมพันธ์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ หนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์ และอื่น ๆ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี เชื่อมโยงข้อมูลข่าวสาร อันจะส่งผลต่อการติดต่อค้าขาย การลงทุนและการท่องเที่ยว ซึ่งจะส่งผลดีในด้านเศรษฐกิจตามมา
ในช่วงค่ำวันนี้ (10 ก.พ.54) จะมีงานฉลองในโอกาสครบรอบ 60 ปีการก่อตั้งสถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกาประจำจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย
 
10 กุมภาพันธ์ 2554 , 11:26 น. , อ่าน 1196  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่