พื้นที่พม่ามีการปลูกฝิ่นเพิ่มร้อยละ 30 ศอ.ปชน.ประสาน ปปส.ไทย ลาว และพม่า ร่วมจับตาแหล่งคาสิโนสามเหลี่ยมทองคำ

  
     พื้นที่พม่ามีการปลูกฝิ่นเพิ่มร้อยละ 30 ศอ.ปชน.ประสาน ปปส.ไทย ลาว และพม่า ร่วมจับตาแหล่งคาสิโนสามเหลี่ยมทองคำ ป้องกันขบวนการค้ายาเสพติดจะเป็นแหล่งฟอกเงิน หลังพบขบวนการค้ายาล่อใจด้วยการลดราคาขาย
นายพรเทพ เอี่ยมประไพ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 กล่าวก่อนเข้าให้ข้อมูลพลเอกประยุทธ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก ในการประชุมศูนย์อำนวยการประสานงานสกัดกั้นยาเสพติดภาคเหนือ ที่จังหวัดเชียงใหม่ ว่า ข้อมูลที่นำเสนอผู้บัญชาการทหารบกคือผลการปฏิบัติงานในปัจจุบัน แนวทางวิธีการทำงานและมาตรการสร้างความเข้มแข็งชายแดน ซึ่งจะใช้หน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่ 14 อำเภอภาคเหนือเป็นเป้าหมายหลักในการทำงาน และใช้กำลังประชาชนในพื้นที่สนับสนุน โดยปัญหาสำคัญคือการขาดแคลนยุทธภัณฑ์บางอย่างประกอบการทำงาน เช่น อุปกรณ์ทำงานเวลากลางคืน เช่น กล้องส่องกลางคืน ซึ่งได้นำเรียนผู้บัญชาการทหารบกถึงปัญหาสำคัญเบื้องต้น
สถานการณ์ยาเสพติดปัจจุบันพบว่ามีการผลิตเฮโรอีนเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำมีการปลูกฝิ่นเพิ่มกว่าร้อยละ 30 โดยเฉพาะในพม่านั้น ฝิ่นที่ลักลอบปลูกจะนำไปผลิตเป็นเฮโรอีนส่งผ่านเข้ามาในประเทศไทย ขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังจับตามองแหล่งคาสิโนในภาคเหนือตอนบน ซึ่งจะใช้เป็นแหล่งผ่านยาเสพติด หรืออาจจะเป็นแหล่งที่นายทุนนอกประเทศใช้เป็นที่ฟอกเงิน ขณะนี้ได้มีการประสานงานไปยัง ปปส.ของพม่าและลาวเพื่อร่วมจับตามองด้วย
ทั้งนี้จากการทำงานที่มีประสิทธิภาพของการบูรณาการจากหน่วยงานต่าง ๆ ใน ศอ.ปชน.ปัจจุบันพบว่ายาเสพติดได้ลดราคาลง เนื่องจากการสกัดกั้นยาเสพติดและตรวจยึดจำนวนมาก โดยคาดว่ามียาเสพติดอีกจำนวนมากรอจ่อทะลักตามแนวชายแดน ขบวนการค้ายาเสพติดทำงานยากลำบากขึ้น จึงจูงใจด้วยการลดราคาขายยาเสพติดเพื่อให้ขายได้คล่องขึ้น โดยพบว่าราคาขายส่งยาบ้าเดิมเม็ดละ 45-50 บาท ขณะนี้เหลือ 30-40 บาท ขณะที่ไอ๊ซ์ได้ลดราคาลงจากกิโลกรัมละล้าน ถึงล้านสองแสนบาท เหลือกิโลกรัมละ 6แสนถึง 8 แสนบาท อย่างไรก็ตามจากการสกัดกั้นที่ได้ผล ส่งผลให้ยาเสพติดในพื้นที่ส่วนในขาดตลาด จึงทำให้ยาบ้าในพื้นที่ส่วนในขึ้นราคาจากเดิมเม็ดละ 180-200 บาท เป็น 200-250 บาท
 
11 กุมภาพันธ์ 2554 , 21:02 น. , อ่าน 1209  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่