หอการค้าเชียงใหม่ ตั้งศูนย์ปรึกษาประหยัดพลังงาน ช่วยภาคธุรกิจสู้วิกฤติน้ำมันแพง

  
     หอการค้าเชียงใหม่ ตั้งศูนย์ปรึกษาประหยัดพลังงาน ช่วยภาคธุรกิจสู้วิกฤติน้ำมันแพง ที่กำลังเป็นปัญหาสำคัญอยู่ในขณะนี้
จากเหตุการณ์ภาวะน้ำมันราคาแพงในปัจจุบัน หอการค้าไทย โดยหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับกรมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จัดตั้งศูนย์ปรึกษาประหยัดพลังงาน ให้คำปรึกษาภาคธุรกิจเพื่อช่วยลดต้นทุน นายวิทยา ครองทรัพย์ กรรมการเลขาธิการ หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวถึงที่มาของการจัดตั้งศูนย์ประหยัดพลังงาน หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ว่า สืบเนื่องจากปัญหาราคาน้ำมันที่มีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ ส่งผลให้ต้นทุนในการผลิตของผู้ประกอบการสูงขึ้น ซึ่งหากลดต้นทุนด้านพลังงานได้ ก็จะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการ หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้ร่วมกับหอการค้าไทย ในการจัดตั้งศูนย์ปรึกษาการประหยัดพลังงาน หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ขึ้น โดยเป็นหน่วยงานที่จะให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการธุรกิจต่างๆ ที่ต้องการลดต้นทุนด้านพลังงานในหน่วยงานของตน
นอกจากจะช่วยผู้ประกอบการแล้ว ยังช่วยลดโลกร้อนและลดการนำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศอีกด้วย ผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นสมาชิกหอการค้าหรือไม่ ติดต่อสอบถาม และรับคำปรึกษาได้ที่ สำนักงานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-241404 ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00-17.00 น. และวันเสาร์ เวลา 8.00- 12.00 น.โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
 
12 กุมภาพันธ์ 2554 , 16:34 น. , อ่าน 1197  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่