มหาวิทยาลัยพายัพ กำหนดจัดงานสถาปนามหาวิทยาลัยครบรอบ 37 ปี แบบเรียบง่ายแต่แฝงด้วยคุณค่า

  
    มหาวิทยาลัยพายัพ กำหนดจัดงานสถาปนามหาวิทยาลัยครบรอบ 37 ปี พร้อมก้าวสู่ความยิ่งใหญ่ในปีที่ 38 ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2554 โดยเน้นการจัดแบบเรียบง่ายแต่แฝงด้วยคุณค่า
ผศ.ดร.ประดิษฐ์ เถกิงรังสฤษดิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ เผยว่า ตามที่มหาวิทยาลัยพายัพได้เปิดดำเนินการเรียนการสอนมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2517 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออบรมและให้การศึกษาขั้นอุดมศึกษาในแขนงต่าง ๆ แก่บุคคลทั่วไป รวมทั้งสร้างชนชั้นผู้นำให้กับประเทศ สร้างค่านิยม จริยธรรม และทัศนคติอันดีงาม อันจะช่วยพัฒนาบุคคลให้พร้อมซึ่งวุฒิภาวะ ตลอดจนเป็นแหล่งค้นคว้า วิจัย และส่งเสริมวิชาการ ให้บริการสังคมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ ซึ่งในปี พ.ศ. 2554 นี้ นับเป็นปีที่ 37 แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยพายัพ พร้อมกับการก้าวเข้าสู่ปีที่ 38 ซึ่งมหาวิทยาลัยได้กำหนดจัดงานสถาปนาขึ้นในวันพุธที่ 16 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 08.00 น. ณ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว โดยการจัดงานรูปแบบที่อย่างเรียบง่ายแต่เน้นการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการและการบริการชุมชน ดังคำขวัญ “สัจจะ – บริการ”
กิจกรรมสำคัญภายในงานมีการจัดประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ระหว่างนักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและสาธารณชนผู้สนใจ รวมทั้งเพื่อสนับสนุนให้มีการประยุกต์ใช้องค์ความรู้จากผลงานวิจัย เพื่อเป็นฐานสำหรับการพัฒนาด้านวิชาการ การเรียนการสอน และการพัฒนาชุมชนสังคมที่เกี่ยวข้อง นอกจากนั้นสำนักทุนการศึกษา ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ร่วมกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) สถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ และเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคมด้วยการรับบริจาคโลหิตในโครงการ กยศ.รวมใจทำดีเพื่อสังคม : บริจาคโลหิตเพื่อต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ณ อาคารพันธกร มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว และการนมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย จะจัดขึ้นในเวลา 10.00 น. ณ โบสถ์มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว โดยเรียนเชิญ ดร.อำนวย ทะพิงค์แก นายกสภามหาวิทยาลัยพายัพ เป็นผู้เทศนา
 
14 กุมภาพันธ์ 2554 , 00:16 น. , อ่าน 1204  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่