มหาวิทยาลัยพายัพจัดอภิปราย ปัญหาความขัดแย้งระหว่างไทย กับ เขมรและการสร้างสันติภาพ

  
    มหาวิทยาลัยพายัพ ขอเชิญผู้สนใจร่วมฟังการอภิปรายและร่วมแสดงความคิดเห็นเรื่อง ปัญหาความขัดแย้งระหว่างไทย กับ เขมรและการสร้างสันติภาพ อังคารที่ 15 ก.พ.54 นี้
สำนักประชาสัมพันธ์และการรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ แจ้งว่า สถาบันศาสนา วัฒนธรรม และสันติภาพ มหาวิทยาลัยพายัพ กำหนดจัดการอภิปราย เรื่อง "ปัญหาความขัดแย้งระหว่างไทย กับ เขมรและการสร้างสันติภาพ" ในวันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 14.30 น. ณ ห้องสัมมนา คณะนิเทศศาสตร์ อาคารปกาศก มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับปัญหาชายแดนไทย - กัมพูชา ที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบัน เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมการอภิปรายได้นำเสนอแนวทางในการนำสันติภาพ กลับคืนสู่ดินแดนดังกล่าวด้วยวิถีแห่งสันติ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับฟังได้ร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ อย่างกว้างขวาง
ผู้ร่วมอภิปรายได้แก่ รศ.ดร.มารค ตามไท ผู้อำนวยการสถาบันศาสนา วัฒนธรรมและสันติภาพ มหาวิทยาลัยพายัพ และ พระเหลียง อุน พระภิกษุชาวเขมร ดำเนินการอภิปรายโดย รศ.ดร.ไชยันต์ รัชชกูล หัวหน้าฝ่ายสันติศึกษา อาจารย์ประจำสถาบันศาสนา วัฒนธรรม และสันติภาพ มหาวิทยาลัยพายัพ ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันศาสนา วัฒนธรรมและสันติภาพ มหาวิทยาลัยพายัพ เชียงใหม่ ถนนชุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5385-1680, 0-5385-1478 ต่อ 7880 หรือ 0-5385-1680 E-mail: ircp@payap.ac.th หรือที่เว็บไซต์ http://ircp.payap.ac.th
 
14 กุมภาพันธ์ 2554 , 11:57 น. , อ่าน 1201  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่