เทศบาลนครเชียงใหม่ร่วมกับองค์กรที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรมเติมรักให้อากาศ

  
     เทศบาลนครเชียงใหม่ร่วมกับองค์กรที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรมเติมรักให้อากาศ เพื่อสร้างความตระหนักให้ประชาชนทราบถึงพิษภัยของมลพิษทางอากาศ คืนอากาศสดใสให้เชียงใหม่
นายสุรชัย จงรักษ์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายทัศนัย บุรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ เติมรักให้อากาศ ณ ข่วงประตูท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเทศบาลนครเชียงใหม่ ร่วมกับองค์กรพันธมิตร ร่วมจัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อปลูกจิตสำนึกให้ประชาชน สร้างความตระหนักต่อปัญหามลพิษทางอากาศ ในอากาศ กระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยจัดกิจกรรมเติมรักให้อากาศ ด้วยมาตรการ 2 งด ลด 1 คือ งดการเผา งดรถควันดำ ลดฝุ่นละออง เพื่อมอบอากาศสดใสไร้มลพิษให้เมืองเชียงใหม่และประชาชนเชียงใหม่ โดยมีหน่วยงานที่ร่วมทั้งองค์กรภาครัฐ เอกชนและทหารจากมณฑลทหารบกที่ 33 นักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ ปล่อยขบวนรถบรรทุกน้ำ ปล่อยขบวนทีมสายตรวจและทีมดับเพลิงเฉพาะกิจ เปิดกิจกรรมตรวจรถยนต์ควันดำ และนิทรรศการทางวิชาการ งดการเผา งดรถควันดำ ลดฝุ่นละออง
สำหรับจังหวัดเชียงใหม่นั้น ปีนี้ยังไม่มีปัญหามลพิษหมอกควันเกินค่ามาตรฐานแต่อย่างใด ทั้งนี้เป็นเพราะหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมรณรงค์และที่สำคัญประชาชนในพื้นที่เริ่มตระหนักถึงความสำคัญของปัญหา อย่างไรก็ตามยังต้องรออีกระยะหนึ่ง จนกว่าจะหมดช่วงฤดูหนาว ซึ่งการเพาะปลูกฤดูกาลใหม่กำลังเริ่มต้น และอาจจะมีการเผาพื้นที่เกษตรจากประเทศเพื่อนบ้าน ประกอบกับต้นไม้ ใบไม้ในพื้นที่เริ่มร่วงหล่น แห้งแล้ง จึงยังต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด
 
14 กุมภาพันธ์ 2554 , 15:56 น. , อ่าน 1182  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่