กุหลาบวาเลนไทน์ปีนี้แพงกว่าปีที่ผ่านมา จากผลกระทบของสภาพอากาศที่แปรปรวน

  
     กุหลาบวาเลนไทน์ปีนี้แพงกว่าปีที่ผ่านมา จากผลกระทบของสภาพอากาศที่แปรปรวนทำให้ในวันวาเลนไทน์ปีนี้ดอกออกน้อยและสภาพดอกเล็กลง มีจำนวนไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด
อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ นับเป็นแหล่งปลูกกุหลาบแหล่งใหญ่แห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือ เกษตรกรได้เร่งเก็บดอกกุหลาบส่งให้พ่อค้าแม่ค้าย่านตลาดวโรรส และต่างจังหวัดที่มีคำสั่งซื้อล่วงหน้าในวันวาเลนไทน์ โดยปีนี้มียอดสั่งซื้อดอกกุหลาบเพิ่มกว่าปีที่แล้วถึงเท่าตัว แต่เกษตรกรก็ไม่สามารถส่งกุหลาบให้ได้ทั้งจำนวน เนื่องจากปีนี้สภาพอากาศแปรปรวน ส่งผลให้กุหลาบออกดอกน้อยและเล็กกว่าทุกปี ประกอบกับปัจจุบันเกษตรกรส่วนใหญ่ในพื้นที่เลิกปลูกดอกกุหลาบเพราะมีต้นทุนในการลงทุนสูงและดูแลรักษายากพร้อมกันนี้พื้นที่การปลูกก็เป็นส่วนประกอบที่สำคัญเพราะหายากต้องหาพื้นที่ซึงมีความสูงจากระดับน้ำทะเล 1 พันเมตรจึงจะทำให้ดอกออกสวย จึงทำให้ปีนี้ดอกกุหลาบตามท้องตลาดจึงมีราคาแพงกว่าทุกปีโดยราคาหน้าสวนจะจำหน่ายดอกกุหลาบเกรด A ราคา ดอกละ 25 บาท เกรดบี 20 บาทและเกรดซี 15 บาท ส่งผลให้เจ้าของส่วนกุหลาบบางรายมีรายได้ถึงวันละ 6 หมื่นบาท โดยสำหรับพันธุ์ที่ได้รับความนิยมขณะนี้กำลังขาดตลาดและมีราคาแพงกว่าดอกกุหลาบสายพันธุ์อื่น คือพันธุ์แบล็คเมจิก มีสีออกดำกำมะหยี่ดอกใหญ่มีหนาม และพันธุ์เลิฟลี่เรด ลักษณะดอกใหญ่สีแดงมีหนาม
 
14 กุมภาพันธ์ 2554 , 15:57 น. , อ่าน 1215  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่