เชียงใหม่จัดตั้งศูนย์รับบริจาคสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากการสู้รบตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา

  
     จังหวัดเชียงใหม่จัดตั้งศูนย์รับบริจาคสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากการสู้รบตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ณ ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินหรือสิ่งของจำเป็น เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยและได้รับความเดือดร้อน
นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ แจ้งว่า จังหวัดเชียงใหม่ได้รับแจ้งจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ว่า ตามที่ได้เกิดการสู้รบตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา บริเวณอำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีษะเกษ ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ เสียชีวิต และบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายนั้น ด้วยความห่วงใยต่อประชาชนผู้ได้รับผลกระทบดังกล่าว กระทรวงมหาดไทย จึงได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยขึ้น ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร ในขณะที่ที่จังหวัดเชียงใหม่ ก็ได้จัดตั้งศูนย์รับบริจาคสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากการสู้รบตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ขึ้น ณ ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่จึงขอเชิญชวนข้าราชการ พนักงานของรัฐ ประชาชนและผู้มีจิตศรัทธา ร่วมกันบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยสามารถโอนเงินเข้าบัญชีชื่อ บัญชีช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากการสู้รบ กระทรวงมหาดไทย ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาถนนเฟื่องนคร ประเภทออมทรัพย์ เลขบัญชี 159-0-05732-5 และส่งหลักฐานการโอนเงินให้กรมการปกครองทราบทางโทรสาร หมายเลข 0-2226-0533, 0-2225-5500 และ 0-2226-5554 หรือบริจาคสิ่งของที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน เช่น เสื้อผ้า อาหารแห้งและอื่นๆ เพื่อจังหวัดเชียงใหม่จะได้นำส่งให้ ศูนย์อำนวยการช่วยเหลือผู้ประสบภัยฯ นำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนต่อไป
 
14 กุมภาพันธ์ 2554 , 22:54 น. , อ่าน 1186  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่