บสย.ไทย และ บสย.ไต้หวัน ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนาระบบการค้ำประกันสินเชื่อ

  
     บสย.ไทย และ บสย.ไต้หวัน ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนาระบบการค้ำประกันสินเชื่อของทั้งสองสถาบัน
ดร.พิชิต อัคราทิตย์ ประธานกรรมการ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือ บสย. และนาย หยี ย่าว แจน ประธานกรรมการบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม ไต้หวัน เป็นตัวแทนของหน่วยงานลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง บสย.ไทยกับ บสย.ไต้หวัน ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยข้อตกลงดังกล่าวเพื่อพัฒนาระบบการค้ำประกันสินเชื่อของทั้งสองสถาบัน โดยจะสลับกันเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมทุกปี โดยต้องส่งเจ้าหน้าที่และผู้บริหารเข้าแลกเปลี่ยนข้อมูล แนวทางการดำเนินงานค้ำประกันสินเชื่อให้ผู้ประกอบการ SMEs เพื่อนำไปปรับใช้กับหน่วยงานของตนเอง อันจะก่อให้เกิดการพัฒนาแนวทางการค้ำประกันสินเชื่อรูปแบบใหม่ ๆ ให้กับผู้ประกอบการ SMEs โดยเฉพาะ บสย.ไต้หวันนั้นมีบทบาทสำคัญในด้านเศรษฐกิจของไต้หวัน ให้การส่งเสริม SMEs ในไต้หวันให้เติบโตพัฒนาเป็นบริษัทขนาดใหญ่กว่า 3 พันบริษัท และเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 272 บริษัท การลงนามในบันทึกดังกล่าวเป็นประโยชน์ที่ไทยจะนำมาเป็นแนวทางพัฒนาส่งเสริม SMEs ของไทยให้พัฒนาก้าวหน้าเทียบเท่าสากล
ประธานกรรมการ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือ บสย.กล่าวด้วยว่า สำหรับนโยบายการส่งเสริม บสย.ของรัฐบาลไทยกับไต้หวัน แตกต่างกัน บสย.ไต้หวันจัดตั้งมาแล้ว 35 ปี ขณะที่ของไทยตั้งมา 19 ปี รัฐบาลไต้หวันส่งเสริมภาคธุรกิจ ส่วนรัฐบาลไทยส่งเสริมด้านเกษตรกรมากกว่า ซึ่งภาค SMEs จะกระตุ้นเศรษฐกิจก่อให้เกิดการจ้างงาน สร้างรายได้ ส่งผลต่อรายได้ประชาชาติมากกว่า ขณะเดียวกันวิธีการในการพิจารณาสินเชื่อของไทยก็มีขั้นตอนยุ่งยากและนานกว่าของไต้หวัน อีกทั้งการออกแบบผลิตภัณฑ์การค้ำประกันสินเชื่อของไต้หวันมีขอบเขตกว้างกว่าไทย ซึ่งจะเป็นตัวหลักที่ทั้งสองฝ่ายจะศึกษาระหว่างกันเพื่อนำไปปรับใช้ตามความเหมาะสม
 
15 กุมภาพันธ์ 2554 , 17:29 น. , อ่าน 1260  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่