จังหวัดชลบุรีจัดส่งเสริมการท่องเที่ยวที่จังหวัดเชียงใหม่

  
     จังหวัดชลบุรีจัดส่งเสริมการท่องเที่ยวที่จังหวัดเชียงใหม่ หวังเชื่อมโยงการท่องเที่ยวสองจังหวัด เพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยว สร้างรายได้ให้ท้องถิ่น
หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับในโอกาสที่จังหวัดชลบุรี ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่ จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายพร้อมการเจรจาธุรกิจท่องเที่ยว ณ โรงแรมอามารี รินคำ โดยนายมงคล แสวงหาทรัพย์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้นำผู้ประกอบการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ ร้านอาหาร โรงแรมในจังหวัดชลบุรี มาจัดส่งเสริมการขาย และเจรจาธุรกิจท่องเที่ยวกับนักธุรกิจท่องเที่ยวและบริการในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวระหว่างสองจังหวัด ที่มีความแตกต่างในด้านภูมิศาสตร์ คือจังหวัดชลบุรีมีจุดขายที่ชายหาดที่สวยงาม ทั้งพัทยา สามมุก และบางแสน อาหารทะเล และแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล การแสดงโชว์ที่หลากหลาย รวมทั้งสถานบันเทิงที่เป็นแม่เหล็ก ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ สามารถเดินทางไปเยือนได้ไม่ยากนัก เนื่องจากอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานคร
ขณะที่จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และการผจญภัย มีธรรมชาติที่สวยงาม สภาพพื้นที่เป็นป่าเขา มีโครงการหลวงในพื้นที่ อุดมไปด้วยไม้ดอกไม้ผลเมืองหนาว โดยการเดินทางเชื่อมโยงสองจังหวัด มีรถโดยสารประจำทาง นอกจากนี้ยังสามารถเดินทางโดยเครื่องบินไปลงที่สนามบินสุวรรณภูมิหรือ สนามบินดอนเมืองแล้วขึ้นรถทั้งทางธรรมดาและทางด่วนไปยังจังหวัดชลบุรีได้ไม่ยากนัก การจัดส่งเสริมการขายครั้งนี้ จังหวัดชลบุรีได้นำโชว์จากสถานบันเทิงอัลคาซ่ามาแสดงให้แก่ผู้ร่วมงานได้ชมด้วย
 
16 กุมภาพันธ์ 2554 , 17:00 น. , อ่าน 1198  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่