สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ขอเชิญชมคอนเสิร์ต"สานวัฒนธรรมพื้นบ้าน...เพื่อแรงงานต่างด้าว" ณ ลานสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ชมฟรีพร้อมลุ้นรับของรางวัลมากมาย

  
    สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ขอเชิญชมคอนเสิร์ต "สานวัฒนธรรมพื้นบ้าน...เพื่อแรงงานต่างด้าว" เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง 3 สัญชาติและสนับสนุนการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว พบกับการแสดงดนตรีจากศิลปินไทยใหญ่ที่มีชื่อเสียง "เจิงหาญ" ในวันเสาร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 19.00 -23.00 น. ณ ลานสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
นางจินตนา สิงห์สุรเมธ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เปิดเผยว่า สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 กำหนดจัดคอนเสิร์ต “สานวัฒนธรรมพื้นบ้าน...เพื่อแรงงานต่างด้าว” ตามโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง 3 สัญชาติ ประจำปี 2554 โดยในปีนี้สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เน้นการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อทุกรูปแบบทั้งสื่อวิทยุ โทรทัศน์และสื่อกิจกรรม เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติกฎหมายและระเบียบต่างๆ ของหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องกับแรงงานต่างด้าว
สำหรับคอนเสิร์ต “สานวัฒนธรรมพื้นบ้าน...เพื่อแรงงานต่างด้าว” ภายในงานชมการแสดงพิธีเปิดชุด “สานสัมพันธ์ 2 วัฒนธรรมพื้นบ้าน ล้านนา - ไทยใหญ่” การแสดงดนตรีจากศิลปินไทยใหญ่ที่มีชื่อเสียง “เจิงหาญ” การให้ความรู้ความเข้าใจ”รอบรู้เรื่องแรงงานต่างด้าว” จากวิทยากรสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมตอบคำถามปัญหาแรงงานต่างด้าว โดยพิธีกรไทยใหญ่ที่มีชื่อเสียง พร้อมรับของรางวัลมากมาย ในวันเสาร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 19.00 -23.00 น. ณ ลานสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ โดยเปิดให้ประชาชนเข้าชมฟรี และถ่ายทอดเสียงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ ระบบ A.M. 1476 KHz เริ่มถ่ายทอดเสียงตั้งแต่เวลา 20.30 น.
นับตั้งแต่ประเทศไทยมีนโยบายการจัดการกับแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง รัฐบาลได้ตระหนักถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวทั้งระบบ และมอบหมายให้กระทรวงแรงงานดำเนินการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง 3 สัญชาติ พม่า ลาว และกัมพูชามาโดยตลอด แต่เนื่องจากสภาพภูมิประเทศของประเทศไทยที่มีอาณาเขตชายแดนติดต่อกับสหภาพพม่า สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และราชอาณาจักรกัมพูชา ประชาชนสามารถเดินทางไปมาหาสู่กันโดยสะดวก ทำให้เป็นเหตุผลสำคัญในการหลบหนีเข้าเมืองโดยไม่ผ่านขั้นตอนตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2525 และเกิดปัญหาตามมาหลายด้าน เช่น ปัญหาความมั่นคง ปัญหาการค้ามนุษย์ ปัญหาสังคม ฯลฯ เพื่อแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองที่มีอยู่ทั้งหมดในประเทศ ทั้งที่จดทะเบียนไว้แล้วตามระบบผ่อนผันและที่ยังลักลอบทำงาน จากข้อมูลของสำนักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน สรุปข้อมูลคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงานทั่วราชอาณาจักร ณ เดือนพฤศจิกายน 2553 รวมทั้งสิ้นจำนวน 1,291,576 คน ในจำนวนนี้แบ่งเป็น กลุ่มเข้าเมืองถูกกฎหมาย จำนวน 335,797 คน คิดเป็นร้อยละ 26 ของคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงานทั่วราชอาณาจักร และกลุ่มเข้าเมืองผิดกฎหมาย จำนวน 955,779 คน คิดเป็นร้อยละ 74 ของคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงานทั่วราชอาณาจักร
 
16 กุมภาพันธ์ 2554 , 23:48 น. , อ่าน 1177  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่