เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย เที่ยวชมตลาดวโรรส

  
     เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย เที่ยวชมตลาดวโรรส แหล่งจำหน่ายสินค้าพื้นบ้านอาหารพื้นเมืองของเชียงใหม่ ระบุพร้อมจะช่วยประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยว
นางคริสตี้ เคนนี่ เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย พร้อมด้วยนางซูซาน สตีเวนสัน กงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกาประจำจังหวัดเชียงใหม่ เดินทางไปเที่ยวชมและเลือกซื้อของในตลาดวโรรส หรือกาดหลวง แหล่งจำหน่ายสินค้าพื้นบ้าน อาหารพื้นเมืองแหล่งใหญ่ของจังหวัดเชียงใหม่ โดยเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำจังหวัดเชียงใหม่กล่าวแสดงความชื่นชมตลาด วโรรสที่คงความเป็นพื้นบ้าน แสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์ของเชียงใหม่ที่งดงามด้วยวัฒนธรรมล้านนาที่มีอายุเก่าแก่หลายร้อยปีแล้ว ทั้งนี้ยินดีที่จะไปประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนชาวสหรัฐอเมริการับทราบเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวและการค้าการลงทุนระหว่างกัน
ในการนี้เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำจังประเทศไทย ได้ซื้อลำไยอบแห้งและผักเมืองหนาวกลับไป พร้อมกล่าวทักทายพ่อค้าแม่ค้า และประชาชนอย่างเป็นกันเอง ทำให้ประชาชนผู้พบเห็นต่างแสดงความชื่นชมและเข้าไปขอถ่ายภาพร่วมเป็นที่ระลึก ซึ่งก็ได้รับการตอบสนองอย่างเป็นกันเอง สร้างความประทับใจแก่ผู้พบเห็นอย่างมาก โดยเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยกล่าวว่า ชาวอเมริกันได้เดินทางมาอยู่เชียงใหม่จำนวนมาก ทั้งมาทำงาน และมาพำนักระยะยาว รวมทั้งนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาทุกปี ซึ่งตนจะช่วยประชาสัมพันธ์ให้ชาวอเมริกันทราบว่าเชียงใหม่น่าเที่ยว น่าอยู่ และประทับใจมากเมื่อมาเยือน
ธนวันต์ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่
 
18 กุมภาพันธ์ 2554 , 16:47 น. , อ่าน 1153  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่