พิธีปิดการฝึกคอบร้าโกลด์ 11 ครั้งที่ 30 ที่จังหวัดเชียงใหม่

  
     รองผู้บัญชาการทหารสูงสุดและเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ร่วมเป็นประธานในพิธีปิดการฝึกคอบร้าโกลด์ 11 ครั้งที่ 30 ที่จังหวัดเชียงใหม่
พลอากาศเอกคณิต สุวรรณเนตร รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด และนางคริสตี้ เคนนี่เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ร่วมเป็นประธานในพิธีปิดการฝึกคอบร้าโกลด์ 11 ครั้งที่ 30 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้ดำเนินการฝึกระหว่างวันที่ 7-18 กุมภาพันธ์ 2554 ที่จังหวัดเชียงใหม่ มีประเทศที่ส่งกำลังเข้าร่วมฝึกครั้งนี้ 7 ประเทศประกอบด้วย ไทย สหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย เกาหลีใต้ และมาเลเซีย โดยปีนี้เป็นปีแรกที่กองทัพมาเลเซียเข้าร่วมฝึก จึงนับเป็นก้าวสำคัญของการพัฒนาการฝึกไปสู่การฝึกหลายชาติอย่างสมบูรณ์ในอนาคตอันใกล้ โดยการฝึกคอบร้าโกลด์ แสดงให้เห็นถึงสัมพันธภาพอันแน่นแฟ้นของกองทัพมิตรประเทศที่เข้าร่วมการฝึกโดยเฉพาะกองทัพไทยกับกองทัพสหรัฐอเมริกาที่มีความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพมายาวนาน โดยมีการฝึกที่น่าสนใจเช่น การพัฒนาการฝึกป้องกันและปราบปรามขบวนการค้ายาเสพติด การต่อการการก่อการร้าย การบรรเทาภัยพิบัติ การต่อสู้กับโจรสลัด การรักษาสันติภาพ เน้นการวางแผน วิเคราะห์ภารกิจ พัฒนาแนวทางปฏิบัติและประเมินผล
การฝึกคอบร้าโกลด์นับเป็นการฝึกทางทหารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาค ซึ่งกองทัพไทยและกองทัพสหรัฐอเมริกาภาคพื้นแปซิฟิค ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดการฝึกในประเทศไทยเป็นประจำทุกปี เป็นการเสริมสร้างและยืนยันความพร้อมของกองทัพ ในการร่วมสร้างเสริมเศรษฐกิจชาติและชุมชน ลดความหวาดระแวงระหว่างประเทศเพื่อนบ้านและประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาค ด้วยการขยายความร่วมมือทางทหารอย่างเป็นรูปธรรม สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกองทัพของมิตรประเทศเพื่อเป็นหลักประกันความมั่นคงของชาติ ปัจจุบันมีชาติต่าง ๆเข้าร่วมฝึกกว่า 20 ประเทศและกำลังพลกว่า 11,220 คนที่ผ่านการฝึก
 
18 กุมภาพันธ์ 2554 , 16:48 น. , อ่าน 1172  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่