สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ เตรียมจัดคอนเสิร์ตสานวัฒนธรรมพื้นบ้าน เพื่อแรงงานต่างด้าว

  
     สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ เตรียมจัดคอนเสิร์ตสานวัฒนธรรมพื้นบ้าน เพื่อแรงงานต่างด้าว ทำความเข้าใจกับแรงงานต่างด้าวที่อยู่ในเชียงใหม่จำนวนมากเพื่อการปฏิบัติที่ถูกต้อง
นางจินตนา สิงห์สุรเมธ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เปิดเผยว่า สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จะจัดคอนเสิร์ตสานวัฒนธรรมพื้นบ้าน เพื่อแรงงานต่างด้าว ณ สนามด้านหน้าสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่ ในช่วงค่ำของวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2554 ตามโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง 3 สัญชาติ คือพม่า ลาวและกัมพูชาประจำปี 2554 ในงานมีการแสดงชุดสานสัมพันธ์ 2 วัฒนธรรมพื้นบ้าน ล้านนา-ไทยใหญ่ การแสดงดนตรีจากเจิงหาญศิลปินไทยใหญ่ที่มีชื่อเสียง การเสวนาให้ความรู้แก่แรงงานต่างด้าวและตอบปัญหา ชิงรางวัลมากมาย ทั้งนี้เพื่อทำความเข้าใจแรงงานต่างด้าว เนื่องจากขณะนี้เป็นช่วงเวลาที่แรงงานต่างด้าวต้องไปต่อใบอนุญาตทำงานซึ่งหมดอายุลง และอาจเสี่ยงต่อการส่งกลับประเทศ หากไม่ต่อใบอนุญาตอย่างถูกต้อง
ข้อมูลตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2553 ประเทศไทยมีแรงงานต่างด้าวรวมทั้งสิ้นจำนวน กว่า ล้านสองแสนคน ในจำนวนนี้ แบ่งเป็นกลุ่มเข้าเมืองผิดกฎหมายกว่าสามแสนคน คิดเป็นร้อยละ 26 ของคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงานทั่วราชอาณาจักร และกลุ่มเข้าเมืองผิดกฎหมายจำนวนกว่า 9 แสน 5 หมื่นคน คิดเป็นร้อยละ 74 ของคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงานทั่วราชอาณาจักร
 
18 กุมภาพันธ์ 2554 , 17:35 น. , อ่าน 1181  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่