ศูนย์การศึกษาวิจัยและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์ช้างไทย ชี้แจงความคืบหน้าหลังดำเนินงานมาครบ 1 ปี

  
    ศูนย์การศึกษาวิจัยและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์ช้างไทยและศาสตร์วัฒนธรรมช้างไทยอย่างยั่งยืน คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชี้แจงความคืบหน้าหลังดำเนินงานมาครบ 1 ปี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.ฉัตรโชติ ทิตาราม หัวหน้าโครงการศูนย์การศึกษาวิจัยและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์ช้างไทยและศาสตร์วัฒนธรรมช้างไทยอย่างยั่งยืน เปิดเผยถึงความคืบหน้าของโครงการ ซึ่งอยู่ภายใต้ความดูแลของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่า หลังจากเริ่มดำเนินงานมาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2552 โดยได้รับงบประมาณจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และศูนย์การศึกษาและวิจัยช้างไทย ก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางการให้บริการ การวิจัยและการพัฒนา รวมถึงเป็นแหล่งข้อมูลช้างไทย ทั้งทางด้านสุขภาพ การจัดการ การผสมพันธุ์ การอนุรักษ์ ตลอดจนการรวบรวมข้อมูลศาสตร์และวัฒนธรรมของช้างไทย ที่กำลังจะสูญหายให้คงอยู่คู่กับประเทศไทยตลอดไป
ในระยะเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมา ศูนย์การศึกษาและวิจัยช้างไทยฯ ได้ดำเนินกิจกรรมไปหลายอย่าง เช่น การบริการด้านสุขภาพแก่ช้างเลี้ยงในเขตจังหวัดเชียงใหม่และใกล้เคียง การส่งเสริมการเพิ่มจำนวนประชากรช้างโดยให้คำปรึกษาด้านการผสมพันธุ์ รวมถึงการตรวจสอบคุณภาพน้ำเชื้อช้างเพศผู้ และการตรวจวงรอบการเป็นสัดและการตรวจท้องในช้างเพศเมีย นอกจากนี้ยังได้เริ่มเก็บข้อมูลพันธุกรรมของช้างเลี้ยงในปางช้างต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลจัดการประชากรช้างในอนาคต ซึ่งในปัจจุบันมีตัวอย่างแล้วกว่า 300 เชือก
อีกหนึ่งโครงการที่ประสบความสำเร็จอย่างมากคือ การจัดอบรมผู้ช่วยดูแลสุขภาพช้างให้แก่ตัวแทนจากปางช้างในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้ทำการดูแลรักษาช้างเบื้องต้นได้อย่างถูกวิธี อีกทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายในการปฏิบัติงานในอนาคต มีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมกว่า 30 คน นอกจากนั้น ยังได้รับความร่วมมือจากคณะวิจิตรศิลป์ และศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทำการศึกษาวิจัยรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับศาสตร์และวัฒนธรรมการเลี้ยงช้างในภาคเหนือ โดยมีแผนที่จะเพิ่มการศึกษาวิจัยร่วมกับหน่วยงานอื่นอีกหลากหลายมิติ ทั้งในแง่สังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม
 
21 กุมภาพันธ์ 2554 , 11:40 น. , อ่าน 1199  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่