มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดอบรมภาษาต่างประเทศหลักสูตรระยะสั้น 20 ชั่วโมง 10 หลักสูตร

  
     ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดอบรมภาษาต่างประเทศหลักสูตรระยะสั้น 20 ชั่วโมง 10 หลักสูตร เปิดรับสมัครทั้งนักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยและบุคคลภายนอก ภายใน 16 มีนาคม 2554 นี้
ผศ.สุชานาฏ สิตานุรักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันภาษาศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ แจ้งว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งเป็นหน่วยงานบริการทางวิชาการเพื่อท้องถิ่นให้แก่บุคคลภายนอก ที่มีความสนใจในการพัฒนาทักษะทางภาษาต่างประเทศ ศูนย์ภาษา สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม จึงได้จัดการอบรมภาษาต่างประเทศหลักสูตรระยะสั้น 20 ชั่วโมง ภาคเรียนที่ 3/2553 ขึ้นจำนวน 10 หลักสูตร ประกอบด้วย
หลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษ Remedial English เรียนวันจันทร์และวันพุธ เวลา 18.00-20.00 น. หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสาร ระดับ 1 English for Communication I เรียนวันอังคารและวันพฤหัสบดี เวลา 18.00-20.00 น. หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับงานแปลเบื้องต้น Basic English for Translation เรียนวันอังคารและวันพฤหัสบดี เวลา 18.00-20.00 น. หลักสูตรการอ่านภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ Effective Reading เรียนวันพุธและวันศุกร์ เวลา 18.00-20.00 น. หลักสูตรการเขียนภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ Effective Writing เรียนวันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น. หลักสูตรการฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษ English Pronunciation เรียนวันเสาร์ เวลา 13.00-16.00 น. หลักสูตรภาษาจีนระดับ 1 Chinese Level 1 เรียนวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 10.00-12.00 น. หลักสูตรภาษาเกาหลี ระดับ 1 Korean Level 1 เรียนวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 13.00-15.00 น. หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น ระดับ 1 Japanese Level 1 เรียนวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 10.00-12.00 น. และหลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษ Remedial English เรียนวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 13.00-15.00 น.
ผู้ที่สนใจสมัครเข้ารับการอบรมได้ที่ ศูนย์ภาษา สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ชั้น 4 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โทรศัพท์ 0-5388-5867 ภายในวันที่ 16 มีนาคม 2554 อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ชำระค่าเอกสารหลักสูตรละ 100 บาท บุคคลภายนอก ชำระค่าลงทะเบียนและค่าเอกสารหลักสูตรละ 1,500 บาท โดยผู้ผ่านการอบรมจะได้รับวุฒิบัตรพร้อมของที่ระลึกจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่ด้วย
 
23 กุมภาพันธ์ 2554 , 23:39 น. , อ่าน 1181  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่