ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเชียงใหม่ก่อสร้างแล้วเสร็จแล้วร้อยละ 47

  
     ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเชียงใหม่ก่อสร้างแล้วเสร็จแล้วร้อยละ 47 คาดว่าจะแล้วเสร็จปลายปีนี้ ล่าสุดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเร่งรัดติดตามงาน
นายชุมพล ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วยนายบรรหาร ศิลปอาชา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประชุมติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและบริษัทผู้รับเหมาร่วมให้ข้อมูล ขณะนี้ศูนย์ประชุมดังกล่าวมีความคืบหน้าในการก่อสร้างร้อยละ 47 ล่าช้ากว่าแผนงานที่ตั้งไว้ร้อยละ 1.99 หรือประมาณ 15 วัน ภายใต้งบประมาณ 1,867 ล้านบาท บนเนื้อที่ 326 ไร่ ประกอบด้วยอาคารศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ และงานสร้างศูนย์ส่งเสริมและกระจายสินค้าวิสาหกิจ และงานปรับภูมิทัศน์ภายนอก ขณะนี้ดำเนินการก่อสร้างผ่านไปแล้ว 519 วัน คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปลายปี 2554
ทั้งนี้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมขอตั้งงบประมาณเพิ่มเติม 2 พันล้านบาทเพื่อวางระบบประปา โทรศัพท์ ระบบสื่อสาร ไฟฟ้ารอบตัวอาคาร ถนน งานครุภัณฑ์และวัสดุและรั้วรอบบริเวณ ขณะนี้ดำเนินการก่อสร้างเริ่มเห็นเป็นตัวอาคารอย่างชัดเจนมีความคืบหน้าไปมาก หากสร้างเสร็จจะเป็นศูนย์ประชุมนานาชาติส่วนภูมิภาคแห่งแรงของไทยที่ยิ่งใหญ่อลังการที่สุดในภูมิภาคอินโดจีนโดยคาดว่าจะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทั้งจากการท่องเที่ยว และธุรกิจที่เกี่ยวกับการประชุมนานาชาติมากกว่าล้านล้านบาท
 
4 มีนาคม 2554 , 17:56 น. , อ่าน 1192  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่