กระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสามัคคี ครั้งที่ 32 ที่จังหวัดเชียงใหม่

  
     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาสาธารณสุข สามัคคี ครั้งที่ 32 ที่จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมระบุว่าบุคลากรด้านสาธารณสุขต้องเป็นแบบอย่างในการสร้างเสริมสุขภาพโดย การออกกำลังกายและเล่นกีฬา
นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสามัคคี ครั้งที่ 32 ประจำปี 2554 ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งการแข่งขันดังกล่าวจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีจนเป็นประเพณีของกระทรวงสาธารณ สุข โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ได้ตระหนักถึงประโยชน์ของ การออกกำลังกายและเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ สร้างความสามัคคีและความมีระเบียบวินัย
การแข่งขันครั้งนี้มีชนิดกีฬาได้แก่ กรีฑา เทนนิส บาสเกตบอล แบดมินตัน ปาเป้า เปตอง ฟุตบอล ฟุตซอล ว่ายน้ำ หมากกระดาน ส่วนตะกร้อ เทเบิลเทนนิส วอลเลย์บอลและวอลเลย์บอลชายหาด ได้จัดการแข่งขันไปแล้วเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2554 ผู้เข้าร่วมแข่งขันประกอบด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขทั้ง ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข องค์การเภสัชกรรม สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่า ภาระหน้าที่สำคัญของกระทรวงสาธารณสุข นอกเหนือจากการรักษาพยาบาลผู้เจ็บป่วยคือการส่งเสริมและป้องกันโรค ซึ่งมีบุคลากรด้านสาธารณสุขเป็นกำลังสำคัญ ในการช่วยกันดูแลสุขภาพประชาชนทั่วประเทศ ที่ต้องทำตัวให้เป็นแบบอย่างในการสร้างเสริมสุขภาพ และวิธีการที่ดีที่สุดคือการออกกำลังกายและเล่นกีฬา เพื่อให้เป็นที่ยอมรับว่า การออกกำลังกายส่งผลดีต่อสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจ
 
4 มีนาคม 2554 , 22:48 น. , อ่าน 1190  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่