สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ประชุมเชิงปฏิบัติการ อสม. เชียงใหม่รวมใจช่วยสาธารณสุขห่วงใยสุขภาพ

  
    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการ อสม. เชียงใหม่รวมใจช่วยสาธารณสุขห่วงใยสุขภาพ ที่จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 7,000 คน
นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ อสม.เชียงใหม่ร่วมใจช่วยสาธารณสุขห่วงใยสุขภาพ ซึ่งทีมงานสุขภาพ เครือข่ายสุขภาพ และอาสาสมัครสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จัดขึ้น ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตสะลวง ขี้เหล็ก อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ตามนโยบายขับเคลื่อนการพัฒนาสุขภาพอนามัยของประชาชน โดยใช้กลยุทธ์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน เป็นกลยุทธ์หลักในการพัฒนา และได้มีการพัฒนายกระดับการมีส่วนร่วมของ อสม. และภาคีเครือข่ายในชุมชนมาอย่างต่อเนื่อง จากการมีส่วนร่วมจัดกิจกรรม มาเป็นการร่วมเป็นเจ้าภาพ ทั้งในการพัฒนาระบบบริการในหน่วยบริการสุขภาพทุกระดับ โดยเฉพาะโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และการจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพชุมชน เพื่อการดูแลส่งเสริมสุขภาพประชาชนในพื้นที่
สำหรับผู้เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ประกอบด้วย ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไป ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน สาธารณสุขอำเภอ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สำนักวิชาการต่างๆ อสม. และภาคีเครือข่ายสุขภาพ จำนวน 7,700 คน
 
6 มีนาคม 2554 , 00:31 น. , อ่าน 1195  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่