ตัวแทนสตรีชาวเชียงใหม่เห็นว่าพื้นที่ชนบท ยังไม่เห็นความสำคัญของสตรี

  
     ตัวแทนสตรีชาวเชียงใหม่เห็นว่าพื้นที่ชนบท ยังไม่เห็นความสำคัญของสตรีเท่าในเมือง ขณะเดียวกันเรียกร้องขอให้มีองค์กรสตรีประจำจังหวัดด้วย
นางนฤมล ปาลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายบุญเลิศ บุรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงานเนื่องในวันสตรีสากลจังหวัดเชียงใหม่ ที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อประกาศยกย่องเชิดชูสตรีผู้ทำคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและสังคม ในงานมีการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่สตรีดีเด่นทั้ง 24 อำเภอด้วย โดยนางสายทอง วงศ์คำปัน และนางจริยา ธิยานันท์ ผู้ได้รับโล่ห์รางวัลกล่าวว่า ในสังคมปัจจุบัน สตรีมีสิทธิมีเสียงมากขึ้น ทั้งนี้สตรีสามารถทำงานได้ทัดเทียมบุรุษ และยังมีความละเอียดอ่อนในการทำงาน แม้จะมองว่าสังคมทุกวันนี้ให้สิทธิสตรีแต่บางส่วนพื้นที่สตรีก็ยังไม่ได้รับการยอมรับเท่าที่ควร เช่นพื้นที่ห่างไกลชนบท ที่สตรีถูกมองว่ามีหน้าที่ต้องรับใช้ครอบครัวและต้องเป็นช้างเท้าหลังมากกว่า โดยเรียกร้องให้มีองค์กรสตรีเพื่อส่งเสริมกิจการสตรีให้มากกว่าปัจจุบัน
ในการนี้นายปกรณ์ บุรณุปกรณ์ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ได้มอบเงินส่วนตัวให้แก่ชมรมสตรีทั้ง 25 อำเภอในจังหวัดเชียงใหม่อำเภอละ 20,000 บาท เพื่อเป็นทุนก่อตั้งดำเนินการในประโยชน์สาธารณะ สร้างงาน สร้างอาชีพ แก่สตรีในชุมชน โดยได้เสนอให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่แต่งตั้งประธานสภาสตรีจังหวัดเชียงใหม่เป็นรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นตัวแทนเรียกร้องสิทธิแทนสตรีชาวเชียงใหม่ด้วย
 
8 มีนาคม 2554 , 19:47 น. , อ่าน 1191  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่