เทศบาลนครเชียงใหม่เร่งสำรวจป้ายโฆษณา

  
     เทศบาลนครเชียงใหม่เร่งออกสำรวจป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ซึ่งมีกว่า 500 ป้าย รองรับเทศกาลสงกรานต์
นายทัศนัย บุรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่และคณะ ออกตรวจป้ายที่ติดตั้งในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ เพื่อเตรียมพร้อมรับเทศกาลสงกรานต์ ประกอบกับขณะนี้ใกล้เข้าสู่ช่วงฤดูฝน อาจมีพายุ ฝนฟ้าคะนอง และอาจเกิดอันตรายแก่ประชาชนในพื้นที่ ซึ่งป้ายดังกล่าวแบ่งเป็นสองส่วนคือป้ายทั่วไปที่ควบคุมโดยกฎกระทรวง มีพื้นที่ 50 ตารางเมตร สูง 15 เมตร และป้ายบนอาคาร ที่ควบคุมโดยพระราชบัญญัติอาคาร จากการสำรวจพบว่าป้ายขนาดใหญ่ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่มีประมาณ 500 ป้าย ซึ่งเทศบาลนครเชียงใหม่ได้ทำหนังสือแจ้งไปยังเจ้าของป้ายให้ดำเนินการให้ถูกต้อง ได้มาตรฐานภายในเดือนมีนาคมนี้ หากยังไม่แก้ไขจะสั่งรื้อถอนและดำเนินคดีตามกฎหมาย โดยขอความร่วมมือประชาชนร่วมแจ้งเบาะแส
การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามนโยบาย safe city และ green city ของเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยปัจจุบันเทศบาลนครเชียงใหม่เก็บภาษีป้ายได้ปีละกว่าล้านบาท
 
8 มีนาคม 2554 , 19:48 น. , อ่าน 1200  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่