สัมมนาผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขยายผลโครงการสายไฟฟ้าใต้ดิน

  
    การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จัดสัมมนาผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขยายผลโครงการสายไฟฟ้าใต้ดิน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาระบบไฟฟ้าที่ทันสมัยทั่วประเทศ เพื่อความสวยงามและส่งเสริมการท่องเที่ยว
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ร่วมกับ สมาคมทองแดงประจำภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ ICASEA จัดสัมมนาขยายผลโครงการเคเบิ้ลใต้ดิน “Burying Power Cable-Conversion from Overhead to Underground” ณ โรงแรมดิอิมเพรส จังหวัดเชียงใหม่ มีพลเอกวิทวัส รชตะนันทน์ กรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นประธานในพิธีเปิดงาน มีนายกเทศมนตรีและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ภาคเหนือและ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วมสัมมนา จำนวน 40 คน เพื่อร่วมกันนำเสนอมุมมองเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาระบบไฟฟ้าในอนาคต ในการเปลี่ยนสายไฟฟ้าในอากาศลงไปฝังใต้ดินให้เรียบร้อย สร้างความสวยงามและเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวอีกทาง ซึ่งที่จังหวัดเชียงใหม่ได้ดำเนินโครงการดังกล่าวแล้วที่ถนนท่าแพและถนนช้าง คลาน ที่จะเป็นต้นแบบสำหรับการดำเนินการในอนาคต
โครงการสายไฟฟ้าใต้ดินริเริ่มขึ้นเมื่อ 10 ปีที่ผ่านมา โดยนอกจากจังหวัดเชียงใหม่แล้ว ยังดำเนินการในเมืองท่องเที่ยวสำคัญคือจังหวัดภูเก็ต อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ซึ่งจากการสัมมนาครั้งนี้ คาดว่าจะได้รับความรู้และความคิดเห็น นำไปปรับใช้ในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศต่อไป
 
8 มีนาคม 2554 , 22:26 น. , อ่าน 1197  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่