คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลกองทุนหมอเจ้าฟ้า

  
     คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล กอล์ฟกองทุนหมอเจ้าฟ้า ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ วันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม 2554 ณ เดอะ รอยัล เชียงใหม่ กอล์ฟรีสอร์ท
ผศ.พญ.ศิวาพร จันทร์กระจ่าง ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แจ้งว่า การแข่งขันกอล์ฟการกุศล ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าที่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปี 2554 กำหนดจัดในวันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม 2554 ณ สนามเดอะรอยัล เชียงใหม่ กอล์ฟรีสอร์ท ต.แม่แฝก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ช็อตกันสตาร์ท 2 รอบคือ รอบเช้า 06.30 น. และรอบบ่าย 12.30 น. เพื่อหารายได้สมทบกองทุนหมอเจ้าฟ้า คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สำหรับผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ได้ที่ งานบริหารทั่วไป คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 0-5394-5212 ภายในวันที่ 11 มีนาคม 2554
 
9 มีนาคม 2554 , 14:47 น. , อ่าน 1277  

 ข่าวโดย   พยนต์ + ชมพูนุท สวท. เชียงใหม่