คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เตรียมจัดงานวันต้อหินโลกและงานวันไตโลก

  
     คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เตรียมจัดงานวันต้อหินโลก ณ ลานชั้น 1 อาคารเฉลิมพระบารมี และงานวันไตโลก ณ ลานใต้ถุน ชั้น 1 อาคารสุจิณโณ ในวันที่ 10 มีนาคมนี้ เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว
ผศ.พญ.ศิวาพร จันทร์กระจ่าง ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวถึงการจัดงานทั้ง 2 งานคือวันต้อหินโลกและวันไตโลก ซึ่งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดขึ้น เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโรคต้อหินและโรคไต ให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว และให้ความสำคัญกับการตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งทั้ง 2 งานจะจัดในวันเดียวกันคือ วันที่ 10 มีนาคม 2554 โดยงานวันต้อหินโลกจัดที่ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระบารมี ส่วนงานวันไตโลกจัดที่ลานใต้ถุนชั้น 1 อาคารสุจิณโณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เวลา 08.30 – 12.00 น. ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย เช่น บริการการตรวจสุขภาพตาและสุขภาพไต ชมนิทรรศการความรู้เกี่ยวกับโรคต้อหินและโรคไต รายการหมอเล่าให้ฟัง การให้คำแนะนำเกี่ยวกับโรคดังกล่าว การตอบปัญหาชิงรางวัล และการแสดงดนตรี ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
สำหรับวันต้อหินโลกตรงกับวันที่ 6 มีนาคมของทุกปี ส่วนวันไตโลกกำหนดให้เป็นวันพฤหัสบดีที่ 2 ของเดือนมีนาคม ซึ่งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เลือกจัดงานพร้อมกันในวันที่ 10 มีนาคมนี้ เพื่อให้ประชาชนสามารถมาร่วมงานทั้ง 2 ได้อย่างสะดวกและคุ้มค่า
 
9 มีนาคม 2554 , 14:49 น. , อ่าน 1199  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่