คนไทยเป็นโรคไตมากถึง 6 หมื่นคน ในจำนวนนี้ครึ่งหนึ่งเป็นไตวายเรื้อรัง

  
     คนไทยเป็นโรคไตมากถึง 6 หมื่นคน ในจำนวนนี้ครึ่งหนึ่งเป็นไตวายเรื้อรัง ซึ่งต้องใช้งบประมาณรักษาถึง 3,500 ล้านบาท ล่าสุดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดกิจกรรมเนื่องในวันไตโลก
หน่วยวิชาโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมเนื่องในวันไตโลก ณ ชั้น 1 อาคารสุจินโณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชน เพื่อการปฏิบัติตัวป้องกันและชะลอความเสื่อมของไต มีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย เช่น บริการตรวจคัดกรองผู้ป่วยโรคไต ตรวจปัสสาวะ ตรวจน้ำตาลในเลือด ตรวจวัดความดันโลหิต และพบโภชนากรเรื่องอาหารผู้ป่วยโรคไต และการเสวนาปัญหาโรคไตในประเทศไทย ศ.นพ.ดุสิต ล้ำเลิศกุล นายกสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยกล่าวว่า อัตราการป่วยโรคไตของคนไทย 100 ต่อล้านประชากร หรือประมาณ 6 หมื่นคน และครึ่งหนึ่งเป็นไตวายเรื้อรังระยะที่ 5 ซึ่งต้องใช้งบประมาณในการรักษามากกว่า 3,500 ล้านบาท
ขณะที่นายแพทย์วัฒนา กาญจนกามล สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า ปัญหาโรคไต คุกคามสุขภาพประชาชนไทยอย่างมาก ผู้ป่วยเป็นแล้วไม่สามารถรักษาให้หายได้ มีเพียงประคับประคองเท่านั้น โรคไตเกิดได้ในคนทุกวัย ป้องกันได้ด้วยการเลือกรับประทานอาหาร ไม่ทานอาหารรสจัด รสเค็ม ออกกำลังกายสม่ำเสมอ สำหรับจังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดใหญ่ พื้นที่ห่างไกล การเดินทางยากลำบาก เพื่อเป็นการช่วยลดภาระให้ประชาชน จึงได้มีการจัดตั้งหน่วยดูแลโรคไตอำเภอโซนเหนือที่โรงพยาบาลฝาง ส่วนอำเภอโซนใต้ที่โรงพยาบาลสันป่าตองและโรงพยาบาลจอมทอง
 
10 มีนาคม 2554 , 17:21 น. , อ่าน 1206  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ –ชมพูนุท สวท.เชียงใหม่