งาน มหกรรม กบข.สัญจรภูมิภาคครั้งที่ 1 ที่จังหวัดเชียงใหม่ มีสมาชิก กบข.ให้ความสนใจจำนวนมาก

  
    งาน มหกรรม กบข.สัญจรภูมิภาคครั้งที่ 1 ที่จังหวัดเชียงใหม่ มีสมาชิก กบข.ให้ความสนใจจำนวนมาก โดย กบข.ได้ทำความเข้าใจแผนการลงทุน 4 แผนเป็นทางเลือกให้แก่สมาชิก
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือ กบข. จัดงานมหกรรม กบข.สัญจรภูมิภาคครั้งที่ 1 ตามโครงการ กบข.สมาชิกสัมพันธ์สัญจรภูมิภาค ประจำปี 2554 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีเปิด เพื่อให้ความรู้แก่สมาชิก กบข. โดยได้รวมทุกอย่างเข้า ทั้งการให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับการเงิน การออม การวางแผนการเงินหลังเกษียณ ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรมาออกร้านบริการสมาชิก การฝึกอาชีพระยะสั้น การออกร้านจำหน่ายสินค้าต่าง ๆ มีสมาชิก กบข.ให้ความสนใจจำนวนมาก นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย เลขาธิการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กล่าวว่า เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่สมาชิก กบข.มีแผนการลงทุนเป็นทางเลือกให้สมาชิก 4 แผนคือ แผนหลัก เน้นการลงทุนในสินทรัพย์ที่มั่นคงไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 เน้นผลตอบแทนชนะเงินเฟ้อ ระดับความเสี่ยงปานกลาง แผนตลาดเงิน ลงทุนเฉพาะในตราสารหนี้ที่มีกำหนดไม่เกิน 1 ปี เน้นรักษาเงินต้น อัตราผลตอบแทนน้อย ระดับความเสี่ยงต่ำสุด แผนตราสารหนี้ ลงทุนในตราสารหนี้ทั้งระยะสั้นและระยะยาว เน้นผลตอบแทนที่สูงกว่าอัตราเงินฝากและแผนผสมหุ้นทวี ลงทุนในสินทรัพย์ประเภทต่างเช่นเดียวกับแผนหลัก แต่มีสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนหรือหุ้นมากขึ้น ระดับความเสี่ยงจึงสูงกว่าแผนหลัก ล่าสุดมีสมาชิกประมาณ 700 คนที่ขอเข้าไปใช้แผนผสมหุ้นทวี ซึ่งเหมาะกับสมาชิกอายุน้อย ที่มีระยะเวลาออมนาน อย่างไรก็ตามขอยืนยันให้ความมั่นใจแก่สมาชิกว่าสมาชิกจะได้เงินต้นคืนพร้อมดอกผล ทั้งนี้ขอให้มองระยะยาว
สำหรับ กองทุน กบข.ดำเนินการต่อเนื่องมาหลายปีแล้ว ตั้งแต่ดำเนินการมีผลประกอบการขาดทุนปีเดียวคือปี พ.ศ.2551ตามภาวะเศรษฐกิจโลก ปัจจุบันมีสมาชิก กบข.กว่าล้าน 5 แสนคนทั่วประเทศ มีเงินกองทุนกว่า 37,000 ล้านบาท กองทุนสามารถบริหารให้ผลตอบแทนร้อยละ 7.31 ซึ่งสูงกว่าเงินเฟ้อและสูงกว่าธนาคาร
 
11 มีนาคม 2554 , 12:33 น. , อ่าน 1181  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่