เทศบาลตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน จัดงาน แต่งสี อวดลาย ผ้าฝ้ายดอนหลวง ครั้งที่ 9

  
     เทศบาลตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน และชาวตำบลแม่แรง กำหนดจัดงาน แต่งสี อวดลาย ผ้าฝ้ายดอนหลวง ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 1-5 เมษายน 2554 ณ บ้านดอนหลวง ตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงใหม่ แจ้งว่า จังหวัดลำพูน โดยเทศบาลตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน และชาวตำบลแม่แรง จะจัดงาน “แต่งสี อวดลาย ผ้าฝ้ายดอนหลวง” ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 1-5 เมษายน 2554 ณ บ้านดอนหลวง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ระหว่างเวลา 09.00-23.00 น. ภายในงานมีการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้ายทอมือ การแสดง แสง สี เสียง การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านชาวยอง การบรรเลงดนตรีพื้นเมือง การตีกลองสะบัดไชย โฟล์คซองคำเมือง การฟ้อนเล็บ ฟ้อนยอง การเปิดร้านอาหารเหนือแบบขันโตกตำรับชาวยอง และการแสดงของนักเรียนอำเภอป่าซาง
สำหรับอำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน มีหมู่บ้านที่มีชื่อเสียงและเป็นแหล่งกำเนิดผ้าฝ้ายทอมือของลำพูนมาแต่โบราณ นับตั้งแต่ยุคเก็บผักใส่ซ้า (ตะกร้า) เก็บข้าใส่เมือง ได้มีผู้คนอพยพจากเมืองยอง ประเทศพม่า มาตั้งถิ่นฐานอยู่ในเขตอำเภอป่าซาง และมีการทอผ้าฝ้ายใช้เป็นเครื่องนุ่งห่ม จนต่อมาได้มีการขยายครอบครัวกลายเป็นชุมชนใหญ่ และยังรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมแบบดั้งเดิมเก่าแก่ไว้ โดยเฉพาะความโดดเด่นทางศิลปหัตถกรรมการทอผ้าฝ้าย ที่ได้รับการถ่ายทอดภูมิปัญญาจากบรรพบุรุษมานานกว่า 200 ปี ซึ่งปัจจุบันได้มีการพัฒนารูปแบบ สีสัน และลวดลายให้มีความทันสมัยเป็นสินค้าหัตถกรรมจากผ้าฝ้าย เช่น เสื้อผ้า ปลอกหมอน ผ้าม่าน ผ้าปูโต๊ะ โดยได้มีการผลิตออกจำหน่ายไปยังแหล่งต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ นับเป็นแหล่งผลิตผ้าฝ้ายที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลท่องเที่ยวและการเดินทางได้ที่ ททท. สำนักงานเชียงใหม่ โทรศัพท์ 0-5324-8604 และ 0-5324-8607 ทุกวันเวลา 08.30-16.30 น. หรือ TAT Call Center โทร.1672 เบอร์เดียวเที่ยวทั่วไทยได้ทุกวันเวลา 08.00-20.00 น. หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลแม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน โทรศัพท์ 0-5355-6732 ต่อ 14 ในวันและเวลาราชการ
 
11 มีนาคม 2554 , 14:56 น. , อ่าน 1205  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่