โครงการพัฒนารถไฟความเร็วสูงเส้นทางกรุงเทพมหานคร-เชียงใหม่ได้รับการตอบรับจากภาคเอกชนในเชียงใหม่เป็นอย่างดี

  
     โครงการพัฒนารถไฟความเร็วสูงเส้นทางกรุงเทพมหานคร-เชียงใหม่ ได้รับการตอบรับจากภาคเอกชนในเชียงใหม่เป็นอย่างดี ต่างขานรับอยากให้มีการก่อสร้างโดยเร็วเพื่อการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในภาพรวม
นายกุลิศ สมบัติศิริ ที่ปรึกษาสำนักพัฒนารัฐวิสาหกิจ แสดงปาฐกถาพิเศษเรื่องโครงการพัฒนารถไฟความเร็วสูง เส้นทางกรุงเทพมหานคร-เชียงใหม่ ณ โรงแรมเมอร์เคียว จังหวัดเชียงใหม่ ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี กรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้โครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาโครงข่ายระบบราง ตามแผนแม่บทของกระทรวงคมนาคม ซึ่งโครงการพัฒนารถไฟความเร็วสูง ศึกษาใน 5 เส้นทางประกอบด้วย สำหรับเส้นทางสายเหนือกรุงเทพมหานคร-เชียงใหม่ ระยะทาง 745 กิโลเมตร เงินลงทุนเบื้องต้น 229,809 ล้านบาท กำหนดแล้วเสร็จปี พ.ศ.2560 ประมาณการจำนวนผู้โดยสาร 28,900 คนต่อวัน ผลผลิตตอบแทนร้อยละ 13.58 ซึ่งรัฐบาลมีนโยบายให้เอกชนร่วมพัฒนาโดยใช้รูปแบบ PPP คณะกรรมการ PPP ได้จัดทำรับฟังความคิดเห็นความเป็นไปได้ด้านตลาดสองเส้นทางคือสายเหนือและสายตะวันออกแล้ว มีมติจะให้ทั้งสองเส้นทางเป็น International bid ขณะที่จีนสนใจจะร่วมลงทุนในสายตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนสายเหนือนั้นญี่ปุ่นสนใจจะร่วมลงทุน ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะต้องศึกษาด้วยว่าแต่ละจุดจุดซึ่งมีถึง 13 สถานีนั้นจะมีความเป็นไปได้ด้านเศรษฐกิจ การลงทุนมากน้อยแค่ไหน เช่น อาจจะมีนิคมอุตสาหกรรมที่จุดจอดหรือมีย่านการค้า ต่างๆ ซึ่งจะให้ผลตอบแทนที่คุ้มทุน สร้างรายได้สู่ท้องถิ่น เนื่องจากระบบรางดังกล่าวจะใช้เวลาเพียง 3 ชั่วโมงในการเดินทางจากเชียงใหม่ไปยังกรุงเทพมหานครซึ่งสามารถย่นระยะเวลาได้อย่างมาก
โครงการดังกล่าวได้รับเสียงตอบรับจากภาคเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่อย่างมาก ต่างแสดงความต้องการให้มีรถไฟความเร็วสูงโดยเร็ว เพื่อการขนส่งสินค้าที่สะดวกขึ้นและการเดินทางเชื่อมโยงการท่องเที่ยวอันจะสร้างงาน สร้างรายได้สู่ท้องถิ่น ในระยะต่อไปจะออกรับฟังความคิดเห็นประชาชน เบื้องต้นมีเอกชนจากประเทศต่าง ๆ ให้ความสนใจ ทั้งญี่ปุ่น จีน และฝรั่งเศส
 
12 มีนาคม 2554 , 20:56 น. , อ่าน 1208  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่