โรงงานอุตสาหกรรมสัญชาติญี่ปุ่นในภาคเหนือ ไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุเหตุการณ์แผ่นดินไหวและคลื่นยักษ์สึนามิ

  
     ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ระบุ โรงงานอุตสาหกรรมสัญชาติญี่ปุ่นในภาคเหนือ ไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุเหตุการณ์แผ่นดินไหวและคลื่นยักษ์สึนามิ เนื่องจากผลิตป้อนตลาดอาเซี่ยน
นายณรงค์ คองประเสริฐ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่กล่าวถึงเหตุการณ์แผ่นดินไหวและคลื่นยักษ์สึนามิในประเทศญี่ปุ่นว่า เหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความเศร้าเสียใจต่อภัยพิบัติที่เกิดขึ้นของมิตรประเทศเช่นญี่ปุ่น ซึ่งญี่ปุ่นเป็นกลุ่มหลักที่เข้ามาลงทุนในไทย อย่างไรก็ตาม การผลิตของบริษัทญี่ปุ่นในนิคมอุตสาหกรรมลำพูนและภาคเหนือจะไม่ได้รับผลกระทบมากนัก เนื่องจากการผลิตของโรงงานในแถบนี้ ผลิตเพื่อป้อนตลาดอาเซียน และการหยุดผลิตของโรงงานหลายแห่งในญี่ปุ่นก็เป็นการหยุดชั่วคราว เมื่อแก้ปัญหาโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ได้ ก็จะเดินหน้าผลิตต่อ ซึ่งคาดว่าจะไม่นานมากนัก
สำหรับการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมในภาคเหนือของกลุ่มทุนประเทศญี่ปุ่น ส่วนใหญ่จะเป็นชิ้นส่วนอิเลกทรอนิกส์ และยานยนต์ ซึ่งเบื้องต้นไม่ได้มีผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว ทั้งนี้ต้องดูในระยะยาวต่อไป
 
14 มีนาคม 2554 , 17:00 น. , อ่าน 1196  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-ชมพูนุท สวท.เชียงใหม่