ยาเสพติดเริ่มกลับมาแพร่ระบาดซ้ำในพื้นที่เชียงใหม่ ล่าสุดมีการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพและจัดตั้งแหล่งข่าวผู้ประสานงานพลังแผ่นดิน

  
     ยาเสพติดเริ่มกลับมาแพร่ระบาดซ้ำในพื้นที่เชียงใหม่ ล่าสุดมีการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพและจัดตั้งแหล่งข่าวผู้ประสานงานพลังแผ่นดินเพื่อเป็นเครือข่ายเอาชนะยาเสพติดในพื้นที่หมู่บ้าน ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน
หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและจัดตั้งแหล่งข่าวผู้ประสานงานพลังแผ่นดิน รุ่นที่ 1 ประจำปี 2554 ณ โรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้น อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จัดโดยศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ นำตัวแทนชุมชนจากหมู่บ้านต่าง ๆ มาร่วมอบรม เพื่อเป็นเครือข่ายเอาชนะยาเสพติดในพื้นที่หมู่บ้าน ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน ซึ่งได้ถือเป็นวาระจังหวัดที่มุ่มเน้นการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติดในพื้นที่หมู่บ้าน ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินให้ได้ในระยะเวลาเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม 2554 รวม 3 เดือน โดยใช้มาตรการปราบปรามเป็นมาตรการนำและให้โอกาสต่อผู้พลาดพลั้งเกี่ยวข้องกับยาเสพติดในฐานะผู้เสพ ได้รับการฟื้นฟู แต่ความยั่งยืนจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยความร่วมมือของคนในชุมชน ซึ่งหมู่บ้าน ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินเป็นกระบวนการต่อยอดสร้างความยั่งยืนที่จะเอาชนะยาเสพติด สถานการณ์ยาเสพติด มีความสัมพันธ์กับจำนวนผู้ค้า ผู้จำหน่ายและผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด ในการสะท้อนปัญหา ทั้งนี้ความสามัคคีกลมเกลียวของคนในชุมชนเป็นรากฐานของความสำเร็จในการแก้ปัญหาทุกประการ ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่พบว่าระยะหลังมีการเพิ่มขึ้นทั้งจำนวนยาเสพติด นักค้าและผู้เสพ จึงต้องเร่งดำเนินการบูรณาการทุกภาคส่วน เพื่อมิให้ยาเสพติดกลับมาระบาดซ้ำในพื้นที่
นับตั้งแต่ดำเนินการตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมาที่จังหวัดเชียงใหม่สามารถจับกุมนักค้ายาเสพติดได้กว่า 1,400 คน จับกุมผู้เสพกว่า 800 คน และเข้ารับการฟื้นฟูกว่า 500 คน
 
15 มีนาคม 2554 , 14:05 น. , อ่าน 1216  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่