เชียงใหม่จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหวและคลื่นยักษ์สึนามิประเทศญี่ปุ่น ที่สำนักงาน ปภ.เชียงใหม่

  
     จังหวัดเชียงใหม่จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหวและ คลื่นยักษ์สึนามิประเทศญี่ปุ่น พร้อมให้คำแนะนำในการปฏิบัติตนเมื่อเกิดแผ่นดินไหวทั้งก่อนเกิดเหตุ ระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุ ณ กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่
หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า จากการเกิดแผ่นดินไหวบริเวณเกาะฮอนชู ประเทศญี่ปุ่น เมื่อ 11 มีนาคม 2554 ที่ผ่านมาทำให้เกิดคลื่นยักษ์สึนามิพัดเข้าฝั่ง สร้างความสูญเสียแก่ประชาชนชาวญี่ปุ่น ทั้งชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สิน และมีผู้ประสบภัยได้รับความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัย รวมทั้งขาดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวนมากดังที่ทราบกันโดยทั่วไปอยู่แล้ว นั้น ประเทศไทยในฐานะมิตรประเทศที่มีความสัมพันธ์อันดีกับญี่ปุ่นมาอย่างยาวนาน รู้สึกเสียใจและเป็นห่วงความเป็นอยู่ของผู้ประสบภัยอย่างยิ่ง
เพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนผู้ประสบ ภัยดังกล่าว กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้จัดตั้งศูนย์รับบริจาคขึ้น ณ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ โดยเปิดให้ผู้มีความประสงค์จะให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย บริจาคเงินได้ที่ บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาข่วงสิงห์ ชื่อบัญชี “กองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่” หมายเลขบัญชี 547-0-37532-3 พร้อมส่งสำเนาหลักฐานการโอนเงินมาทางโทรสารไปที่หมายเลข 0-5322-1470 หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์รับบริจาค โทรศัพท์ 0-532-21470 และ 0-5321-3551 ตลอด 24 ชั่วโมง
นอกจากนั้น กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ ได้ตระหนักถึงการเตรียมความพร้อมเพื่อรับสถานการณ์ จึงได้ประชาสัมพันธ์ข้อปฏิบัติในการป้องกันและบรรเทาภัยจากแผ่นดินไหว ทั้งก่อนเกิดเกิดแผ่นดินไหว เหตุการณ์ฉุกเฉินขณะเกิดแผ่นดินไหวและหลังเกิดแผ่นดินไหว ซึ่งประชาชนสามารถติดตามได้ที่กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด เชียงใหม่เช่นเดียวกัน
 
15 มีนาคม 2554 , 19:15 น. , อ่าน 1192  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่