เทศบาลนครเชียงใหม่เตรียมจัดระเบียบร้านอาหารแบบแผงลอย

  
    เทศบาลนครเชียงใหม่เตรียมจัดระเบียบร้านอาหารแบบแผงลอยบริเวณด้านหน้าศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ให้เป็นต้นแบบและได้มาตรฐานเพื่อขยายผลต่อไป
นางวิภาวัลย์ วรพุฒิพงค์ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลได้กำหนดให้ปี 2547 เป็นปีแห่งความปลอดภัยด้านอาหาร โดยคำนึงถึงผู้บริโภค เทศบาลนครเชียงใหม่จึงได้กำหนดจัดระเบียบร้านอาหารแบบแผงลอยในพื้นที่ให้ได้มาตรฐาน มีความสะอาดและถูกสุขอนามัย โดยกำหนดต้นแบบที่บริเวณด้านหน้าศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งในเบื้องต้นได้ประสานงานกับผู้ประกอบการ พร้อมเรียกตัวแทนมาเจรจาแล้วให้ยกระดับคุณภาพอาหารให้ถูกสุขอนามัย ถูกหลักสุขาภิบาลทุกขั้นตอน รวมทั้งรักษาความสะอาดสถานที่ รักษาสิ่งแวดล้อมให้สวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย
รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่กล่าวอีกว่า สำหรับพื้นที่ทางเท้าที่ได้รับการผ่อนผันให้วางของขายได้นั้น ขณะนี้มีเพียงสองแห่งเท่านั้นคือบริเวณไนท์บาร์ซ่าและหน้าประตูช้างเผือก แต่ก็ยังมีอีกหลายแห่งที่ยังมีการวางของกีดขวางทางเท้า ซึ่งเทศบาลก็ไม่สามารถจัดการได้อย่างเต็มที่ได้ด้วยเหตุผลทางมนุษยธรรม เพราะผู้ประกอบการส่วนใหญ่ฐานะยากจน ดังนั้นจึงต้องหาทางควบคุมและดำเนินการจัดระเบียบให้เหมาะสมต่อไป
 
, อ่าน 1200  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม