ประปาส่วนเชียงใหม่ยืนยันสถานการณ์ภัยแล้งปีนี้ไม่น่าจะรุนแรง แต่ก็ไม่ประมาท

  
     การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ยืนยันว่าสถานการณ์ภัยแล้งปีนี้ไม่น่า จะรุนแรง แต่ก็ไม่ประมาท โดยได้เตรียมการไว้รองรับอย่างเต็มที่หากมีปัญหาเกิดขึ้น
ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ ลิ้มเจริญ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาเชียงใหม่กล่าวถึงสถานการณ์ภัยแล้งในจังหวัดเชียงใหม่ว่าขณะนี้ยังไม่ รุนแรงเท่าปีก่อน สังเกตได้จากในช่วงนี้มีฝนตกลงมา ทำให้ประชาชนมีน้ำไว้บริโภคอุปโภคได้เพียงพอ จากปกติจะเกิดภัยแล้งในช่วงเดือนมีนาคมถึงมิถุนายนของทุกปี อย่างไรก็ตาม ทางการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ก็ไม่ประมาท ได้เตรียมน้ำประปาสำหรับรองรับสถานการณ์ภัยแล้งที่อาจเกิดขึ้นอย่างเต็มที่ เพื่อไม่ให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน
สำหรับการประปาเชียงใหม่ มีพื้นที่บริการ 8 อำเภอ คือ อำเภอเมือง สันกำแพง สารภี สันทราย หางดง ดอยสะเก็ด สันป่าตองและแม่วาง รวมทั้งยังมีสถานีผลิตน้ำประปา 4 แห่ง คือ สถานีผลิตน้ำป่าตันจากแม่น้ำปิง สถานีผลิตน้ำแม่กวงจากเขื่อนแม่กวง สถานีผลิตน้ำอุโมงค์จากคลองชลประทานแม่แตงและแม่น้ำปิง และสถานีผลิตน้ำหน่วยบริการแม่วางจากแม่น้ำแม่วาง นอกจากนี้ยังเตรียมรถน้ำไปแจกจ่ายช่วยเหลือประชาชนตามการร้องขออีกส่วนหนึ่ง หากประชาชนมีปัญหาการใช้น้ำ สามารถติดต่อการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ที่โทรศัพท์ 053-233479 ต่อ 116 หรือ Call Center 1662
 
16 มีนาคม 2554 , 22:30 น. , อ่าน 1242  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่