สมาคมนักจัดรายการวิทยุโทรทัศน์และผู้สื่อข่าวจังหวัดเชียงใหม่ จัดงานสืบฮีต สานฮอย สานฝันวัฒนธรรมล้านนา ครั้งที่ 3

  
    สมาคมนักจัดรายการวิทยุโทรทัศน์และผู้สื่อข่าวจังหวัดเชียงใหม่ จัดงานสืบฮีต สานฮอย สานฝันวัฒนธรรมล้านนา 2554 ครั้งที่ 3 เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย
นางผ่องพรรณ จงยศยิ่ง นายกสมาคมนักจัดรายการวิทยุโทรทัศน์และผู้สื่อข่าวจังหวัดเชียงใหม่แจ้งว่า สมาคม กำหนดจัดงาน “สืบฮีต สานฮอย สานฝันวัฒนธรรมล้านนา ครั้งที่ 3” ในวันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2554 เวลา 14.00 - 21.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์ อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย
การจัดงานแบ่งออกเป็น 3 ภาค คือ ภาควิชาการ เป็นการปาฐกถาพิเศษโดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และการเสวนาการเรื่อง วัฒนธรรมล้านนากับการท่องเที่ยว โดยผู้ทรงคุณวุฒิด้านวัฒนธรรมล้านนา ภาคการแข่งขัน เป็นการแข่งขันการประกอบอาหารเมือง ได้แก่การประกวดต๋ำน้ำพริกหนุ่มและแป๋งแก๋งอ่อมหมู ชิงเงินรางวัลเงินสดพร้อมประกาศเกียรติคุณ และภาคการประกวดแม่ญิงล้านนาแต่งหย้องปื๊นเมืองงาม โดยสาวงามที่เข้าประกวดจะต้องเป็นผู้ที่งามแบบธรรมชาติ นอกจากนั้น ผู้เข้าร่วมงาม 10 คน ชาย 5 คน หญิง 5 คน ที่แต่งหย้องงามเข้าตากรรมการ จะมีแมวมองคัดเลือกให้รับรางวัลป้อจายหล่อแม่ญิงงาม และที่สำคัญ ภายในงานจะมีการมอบรางวัลหน่วยงานและบุคคลที่อนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมล้านนาอย่างต่อเนื่อง พร้อมนี้ภายในงานจังมีกาดหมั้วครัวฮอม การแสดงสะล้อซอซึง ในบรรยากาศการแต่งตั๋วพื้นเมือง
นายกสมาคมนักจัดรายการวิทยุโทรทัศน์และผู้สื่อข่าวเชียงใหม่กล่าวว่า งานนี้จะช่วยส่งเสริมให้ประชาชนชาวเชียงใหม่โดยเฉพาะเยาวชน ได้มีความภูมิใจในวิถีชีวิตล้านนา ที่ได้ศึกษาเรียนรู้ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ประเพณีและร่วมสืบฮีตสานฮอย ความเป็นล้านนา ทั้งการพูดจา การแต่งกาย และอาหารการกิน ให้เกิดเป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืน อีกทั้งยังส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอีกด้วย
ผู้สนใจเข้าร่วมการแข่งขันต๋ำน้ำพริกหนุ่ม แป๋งแก๋งอ๋อม และเข้าร่วมประกวดสาวงามรายการแม่ญิงล้านนา แต่งหย้องปื๊นเมืองงาม ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานหนังสือภาคเหนือ โทรศัพท์ 0-5322-2585 และสถานีวิทยุทหารอากาศเชียงใหม่ โทรศัพท์ 0-5327-7207
 
16 มีนาคม 2554 , 22:35 น. , อ่าน 1223  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่