SIPA เชียงใหม่ จัดอบรมสัมมนาเพื่อยกระดับความสามารถและสร้างผู้ประกอบการ Software

  
     SIPA เชียงใหม่ จัดอบรมสัมมนาเพื่อยกระดับความสามารถและสร้างผู้ประกอบการ Software คุณภาพตามมาตรฐาน ISO 29110
สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟท์แวร์แห่งชาติ (SIPA) เชียงใหม่ ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดการอบรมสัมมนาเรื่อง “บริษัทซอฟต์แวร์ไทย ได้อะไรจาก ISO 29110" ซึ่งเป็นหนึ่งหนึ่งในโครงการขยายผลการยกระดับความสามารถอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ไทย และสร้างกลุ่มผู้ประกอบการคุณภาพ ISO 29110 ณ โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายศักดิ์ณรงค์ แสงสง่าพงศ์ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ผู้จัดการ SIPA เชียงใหม่ รวมถึง ผู้อำนวยการวิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมในพิธีเปิดงาน
นายพงศ์ศักดิ์ อริยจิตไพศาล ผู้จัดการ SIPA เชียงใหม่ กล่าวว่า การจัดอบรมสัมมนา ISO 29110 นี้ จัดขึ้นเพื่อให้ผู้ประกอบการด้านซอฟท์แวร์และผู้เกี่ยวข้อง ได้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น รวมทั้งเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการยกระดับคุณภาพและรักษามาตรฐานของซอฟท์แวร์ ให้เป็นไปตามกำหนดในระดับสากล โดยจัดการอบรมระหว่างวันที่ 17-18 มีนาคม 2554 ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้ประกอบการซอฟต์แวร์และผู้เกี่ยวข้องในแวดวง IT ให้ความสนใจเข้าร่วมอบรมกว่า 30 คน
 
17 มีนาคม 2554 , 21:50 น. , อ่าน 1181  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่