ความมีระเบียบวินัย และความมีสติ ทำให้ชาวญี่ปุ่นสู้วิกฤติ ภัยพิบัติได้อย่างดีแตกต่างจากชาติอื่น

  
     รองประธานศูนย์ญี่ปุ่นศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระบุ ความมีระเบียบวินัย และความมีสติ ทำให้ชาวญี่ปุ่นสู้วิกฤติ ภัยพิบัติได้อย่างดีแตกต่างจากชาติอื่น
นายเซนโจ นาไก รองประธานศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวถึงกรณีเหตุภัยพิบัติแผ่นดินไหวและสึนามิในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นบทเรียนที่สะท้อนให้คนทั้งโลกเห็นเรื่องความมีระเบียบวินัยของชาวญี่ปุ่น ที่สามารถรับมือได้ด้วยวินัย ทั้งนี้ของชาวญี่ปุ่นประสบปัญหาเรื่องแผ่นดินไหวมาตั้งแต่ครั้งบรรพบุรุษ ประสบการณ์ต่างๆ จึงถูกถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น ทั้งพ่อแม่ ผู้ปกครอง สถานศึกษา ที่สอดแทรกความรู้ และซักซ้อมรับมือตลอดเวลา ขณะเดียวกัน ชาวญี่ปุ่นมีวัฒนธรรมที่จะรักษาวินัยเหล่านี้ แม้กรณีที่เกิดเหตุการณ์ เจ้าหน้าที่อาจจะดูแลไม่ทั่วถึง แต่ชาวญี่ปุ่นก็ใช้วัฒนธรรมเป็นกรอบปฏิบัติ มีความตระหนักโดยไม่ต้องอาศัยกฎหมายบังคับ แม้กำลังประสบภัย ก็ยังไม่แก่งแย่ง ไม่ฉวยโอกาสโจรกรรม เข้าแถวรับความช่วยเหลืออย่างเป็นระเบียบ สิ่งเหล่านี้ถูกถ่ายทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษจนถึงปัจจุบัน
ประสบการณ์จากญี่ปุ่น สอนให้คนทั้งโลก ได้เรียนรู้ถึงความมีสติเมื่อเกิดภัยพิบัติ และพร้อมรับสถานการณ์เลวร้าย เป็นบทเรียนที่ควรค่าแก่การถ่ายทอดแก่ชนรุ่นหลังถึงความนิ่งและความพร้อมในการเผชิญปัญหาอย่างมีสติ
 
18 มีนาคม 2554 , 17:31 น. , อ่าน 1185  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่