เทศบาลนครเชียงใหม่เปิดใช้ระบบควบคุมการจราจรด้วยระบบคอมพิวเตอร์เต็มรูปแบบ

  
    ระบบควบคุมสัญญาณไฟจราจรแบบเป็นพื้นที่ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ของเทศบาลนครเชียงใหม่ จะสามารถแก้ปัญหารถติดรวมทั้งประยุกต์ใช้ประโยชน์ด้านอื่นได้เป็นอย่างดี
นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นากยกเทศมนตรีนครเชียงใหม่กล่าวว่า ขณะนี้ระบบควบคุมสัญญาณไฟจราจรด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งเทศบาลนครเชียงใหม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลจำนวน 60 ล้านบาท จัดวางระบบโดยใช้คอมพิวเตอร์ควบคุมสัญญาณไฟจราจรแบบเป็นพื้นที่ (ATC – Area Traffic Control) ซึ่งขณะนี้ใช้งานได้เต็มรูปแบบแล้ว โดยระบบจะทำการตรวจนับปริมาณรถและปริมาณควันจากท่อไอเสีย แล้วส่งผลไปทำการประมวลเพื่อปรับเปลี่ยนสัญญาณไฟตามทางแยกที่ทำการควบคุม 47 ทางแยกให้เหมาะสม นับเป็นระบบควบคุมการจราจรที่ดีและทันสมัยที่สุดรองจากกรุงเทพมหานคร
นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่กล่าวอีกว่า จากระบบโทรทัศน์วงจรปิด 19 จุดและระบบควบคุมดังกล่าว ยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานป้องกันและรายงานสภาพปัญหาน้ำท่วม รวมทั้งงานป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมได้อีกด้วย
 
, อ่าน 1207  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม