อากาศหนาวหลงฤดู คนเชียงใหม่ป่วยเข้าโรงพยาบาลวันละกว่าสองพันคน

  
     ผลกระทบจากอากาศหนาวหลงฤดู ส่งผลให้ประชาชนเชียงใหม่ป่วยเข้าโรงพยาบาลวันละกว่าสองพันคน
จากกรณีสภาพอากาศแปรปรวนที่จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งฝนตก และอากาศที่กลับมาหนาวเย็นลงอย่างรวดเร็วในช่วง 3-4 วันที่ผ่านมา ส่งผลกระทบกับประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ ล้มป่วยจำนวนมาก ที่โรงพยาบาลนครพิงค์ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลศูนย์ของจังหวัดเชียงใหม่ ปกติจะมีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาประมาณ 1000-1500 คนต่อวัน แต่ในช่วงที่ผ่านมาอากาศเปลี่ยนแปลงทำให้ชาวบ้านล้มป่วยกันมากขึ้น ยอดการเข้ามารับการรักษาเพิ่มขึ้นจากเดิมเกือบเท่าตัว โดยพบว่าระยะ 2-3 วันที่ผ่านมามีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาวันละกว่า 2000 คน ส่วนใหญ่ป่วยเป็นโรคเกี่ยวกับสภาพอากาศ โดยเฉพาะโรคทางเดินหายใจ ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ และเด็กเล็ก
นายแพทย์วีรยุทธ โฆษิตสกุลชัย นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลนครพิงค์เชียงใหม่ กล่าวว่า ก่อนหน้านี้ผู้ป่วยที่เข้ามารับการรักษาช่วงเป็นโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ โดยเฉพาะผู้ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาหมอกควันมากที่สุด แต่ในระยะ 2-3 วันที่ผ่านมา ผู้ป่วยที่มารับการรักษาจากผลกระทบของสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง เป็นโรคแพ้อากาศ ทำให้เกิดอาการป่วยกับระบบทางเดินหายใจส่วนบน รวมทั้งพบอาการไข้หวัดมากขึ้นด้วย
แพทย์ยังได้ฝากเตือนประชาชนในพื้นที่ ในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงนี้ ผู้สูงอายุ เด็ก และผู้ที่มีโรคประจำตัว เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ ให้หลีกเลี่ยงการออกมาอยู่ในที่กลางแจ้ง สวมเสื้อผ้าที่ให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย ขอความร่วมมือในการงดการเผาในที่โล่งทุกชนิดซึ่งจะส่งผลกระทบโดยตรงกับผู้ป่วยจากฝุ่นควันยิ่งจะกระตุ้นให้อาการของโรคกำเริบได้
 
18 มีนาคม 2554 , 17:33 น. , อ่าน 1236  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่