จังหวัดเชียงใหม่มีโอกาสสูงที่จะได้รับการประกาศให้เป็นเมืองสร้างสรรค์

  
     จังหวัดเชียงใหม่มีโอกาสสูงที่จะได้รับการประกาศให้เป็นเมืองสร้างสรรค์ หากผ่านความเห็นชอบจากยูเนสโก ซึ่งจะทำให้เชียงใหม่ได้รับสิทธิประโยชน์มากมาย
นายมาร์ติน เวนซ์กี้ สตอลลิงค์ คณะกรรมการพัฒนาเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์กล่าวว่า จากการริเริ่มโครงการเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ ร่วมกับวิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อให้เชียงใหม่เป็นเมืองแห่งศูนย์กลางอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งต้องมีจุดยืนที่แน่นอนในการพัฒนาอย่างสร้างสรรค์ เป็นการสร้างสิ่งที่มีอยู่แล้วและยกระดับให้เป็นเมืองที่น่าสนใจยิ่งขึ้น ให้เป็นแนวคิดในอนาคตที่อยู่คู่กับเมืองเชียงใหม่ตลอดไป ซึ่งจะมีการหารือกับองค์การยูเนสโกต่อไป หากมีโอกาสอาจได้รับการสถาปนาให้เชียงใหม่เป็นเมืองสร้างสรรค์ ก็จะทำให้จังหวัดเชียงใหม่ได้รับสิทธิประโยชน์มากมาย เช่น เป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยว เป็นศูนย์กลางธุรกิจที่อุดมไปด้วยศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาล้านนา
นายมาร์ติน เวนซ์กี้ สตอลลิงค์ คณะกรรมการพัฒนาเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์กล่าวด้วยว่า การที่จะเป็นเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ได้ ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนให้จังหวัดเชียงใหม่มี ความพร้อม และมีความน่าสนใจสำหรับนานาประเทศ ซึ่งการพัฒนาให้เป็นเมืองสร้างสรรค์อย่างสมบูรณ์แบบนั้น อาจต้องอาศัยระยะเวลานานประมาณ 15-20 ปี
 
18 มีนาคม 2554 , 18:12 น. , อ่าน 1189  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่