นักเรียนจาก 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเข้าร่วมกิจกรรม ซาตู ปาดู รวมใจใฝ่สันติ ครั้งที่ 3 ศึกษาดูงานพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

  
     นักเรียนจากพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเข้าร่วมกิจกรรม ซาตู ปาดู รวมใจใฝ่สันติครั้งที่ 3 ศึกษาดูงานพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งที่ผ่านมาโครงการนี้ประสบความสำเร็จด้วยดี คาดว่าจะมีโครงการต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มความรู้ในการใช้สื่อในทางที่เป็นประโยชน์แก่เยาวชนในพื้นที่
ตามที่กรมประชาสัมพันธ์ โดยสำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรมตามโครงการซาตูปาดู รวมใจใฝ่สันติ ครั้งที่ 3 ค่ายเยาวชน “สื่อสารสร้างสรรค์ สร้างใต้สันติสุข” โดยการนำตัวแทนนักเรียนซึ่งทำหน้าที่จัดรายการเสียงตามสาย 20 โรงเรียน จากพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสงขลา จำนวน 115 คน เขารับการฝึกอบรมด้านการใช้สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ โดยเฉพาะสื่อกระจายเสียง รวมทั้งศึกษาดูงานทั้งในกรุงเทพมหานครและจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่าง 13-20 มีนาคม 2554 นั้น
นางสาวรวงทอง ยศธำรง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์กล่าวว่า โครงการนี้นับว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีและจะดำเนินโครงการนี้ต่อเนื่อง ต่อไป เพื่อให้นักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับความรู้ นำไปพัฒนาการจัดเสียงตามสายตามสถานศึกษาของตน เพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีในพื้นที่ รวมทั้งเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้เยาวชนเหล่านี้ได้มาท่องเที่ยวสถานที่สำคัญ ทั้งในกรุงเทพมหานครและจังหวัดเชียงใหม่
สำหรับเยาวชนดังกล่าวนี้ จะทัศนศึกษาที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นเวลา 3 วัน ระหว่าง 18-20 มีนาคม 2554 โดยจะได้ศึกษาวิธีการจัดการประชาสัมพันธ์ของสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 และท่องเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ เช่น อุทยานหลวงราชพฤกษ์ น้ำพุร้อนสันกำแพง ศูนย์หัตถกรรมร่มบ่อสร้าง เข้าชมหมีแพนด้าและสวนสัตว์เชียงใหม่ เที่ยวชมถนนคนเดินวัวลาย และตลาดนัดกลางคืนไนท์บาร์ซ่า
 
18 มีนาคม 2554 , 18:13 น. , อ่าน 1186  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่