ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่รัฐเข้มงวดกวดขันป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชน

  
     ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่รัฐเข้มงวดกวดขันป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชน ย้ำให้กวดขันสถานบันเทิงซึ่งล่าสุดมีกระแสข่าวผสมยาเสพติดในอาหารด้วย
หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รับฟังบรรยายสรุป การดำเนินการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดระบบบังคับบำบัด ของศูนย์วิวัฒน์พลเมือง กองพันสัตว์ต่าง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งดำเนินการตั้งแต่ปี 2546 เป็นต้นมา มีผู้เข้ารับการบำบัด 3,213 คน ผ่านการบำบัดครบหลักสูตร 2,820 คน ตามโครงการทางสายใหม่หรือ Fast Model ระหว่างการบำบัดมีการฝึกอบรมวิชาชีพเบื้องต้น เพื่อเตรียมพร้อมคืนคนดีสู่สังคมและสามารถประกอบอาชีพได้หลังผ่านการบำบัด ปีนี้ตั้งเป้าบำบัดผู้ติดยาเสพติด 300 คน ขณะนี้มีผู้เข้ารับการบำบัดแล้ว 200 คน
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่บูรณาการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรการ 5 รั้วป้องกัน แต่จังหวัดเชียงใหม่มีพื้นที่ติดชายแดนกว่าสองร้อยกิโลเมตร ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกัน โดยปัญหาที่พบคือความไม่เข้มงวดกวดขันของเจ้าหน้าที่รัฐ จึงทำให้ยาเสพติดกลับมาระบาดซ้ำทั้ง ๆ ที่หายไประยะหนึ่งแล้ว หากพบเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปข้องเกี่ยวจะดำเนินโทษโดยไม่มีข้อยกเว้น ขณะเดียวกันมีกระแสข่าวสถานบันเทิงบางแห่งผสมยาเสพติดในอาหารเพื่อให้ผู้ที่เข้าไปเที่ยวกิน หากตรวจพบจะถูกสั่งปิดและดำเนินคดีเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่าง
หลังจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้เดินทางไปเยี่ยมผู้เข้ารับการบำบัดในศูนย์วิวัฒน์พลเมืองด้วย
 
20 มีนาคม 2554 , 15:44 น. , อ่าน 1194  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่