กรมปศุสัตว์ตั้งเป้าให้ประเทศไทยปลอดโรคพิษสุนัขบ้าภายในปี 2563

  
     กรมปศุสัตว์ตั้งเป้าให้ประเทศไทยปลอดโรคพิษสุนัขบ้าภายในปี พ.ศ.2563 ตามเป้าหมายขององค์การอนามัยโลก เริ่มดำเนินการในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดท่องเที่ยวเป็นพื้นที่นำร่อง
นายปรีชา สมบรูณ์ประเสริฐ อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า ย้อนหลังไปเมื่อ 15 ปีที่ผ่านมา มีผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทยปีละกว่าสองพันราย ขณะที่ยอดสะสมตั้งแต่อดีตมีผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าสูงถึง 55,000 ราย ในปี 2552 มีผู้เสียชีวิตจำนวน 24 ราย และปี 2553 จำนวน 14 ราย แนวโน้มการเสียชีวิตได้ลดลงต่อเนื่อง ซึ่งกรมปศุสัตว์ ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงมหาดไทยจัดทำยุทธศาสตร์กำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากประเทศไทยภายในปี พ.ศ. 2563 เพื่อให้ประเทศไทยปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายขององค์การอนามัยโลกและองค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศที่ตั้งเป้าไม่ให้มีโรคพิษสุนัขบ้าทั่วโลกในอีก 9ปีข้างหน้า
ล่าสุดกรมปศุสัตว์ได้แถลงข่าวเปิดตัวโครงการ Chang mai Rabies Zero ภายใต้โครงการรณรงค์ ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจังหวัดเชียงใหม่ ตามแผนยุทธศาสตร์การกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากประเทศไทย ซึ่งจะดำเนินการนำร่องในจังหวัดท่องเที่ยว และขยายผลไปให้ครบ 76 จังหวัด ภายในปี 2561 เบื้องต้น กรมปศุสัตว์จะได้แจกวัคซีนไปยังผู้นำท้องถิ่น เพื่อไปฉีดให้สุนัขและแมวในพื้นที่ มีการขึ้นทะเบียนจำนวนสุนัข-แมวเพื่อเป็นข้อมูลในการฉีดวัคซีนและควบคุมประชากรสุนัข-แมว ซึ่งเป็นพาหะนำโรค ขอให้ประชาชนนำสุนัขและแมวไปรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่วันนี้ถึง 30 เมษายน 2554 ณ องค์การบริหารส่วนตำบล หรือสถานีอนามัยใกล้ โดยมีข้อมูลว่า ประเทศไทยมีสุนัขกว่า 6 ล้าน 2 แสนตัว แต่ได้รับการฉีดวัคซีนกว่าสี่ล้านตัว ซึ่ง ต้องดำเนินการฉีดวัคซีนให้หมดเพื่อความปลอดภัยของประชาชนและบรรลุวัตถุประสงค์ให้ ประเทศไทยปลอดโรคพิษสุนัขบ้า
 
20 มีนาคม 2554 , 15:44 น. , อ่าน 1224  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่