โทรทัศน์ดาวเทียม เป็นอีกช่องทางที่กรมประชาสัมพันธ์ใช้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์จากรัฐสู่ประชาชนโดยเอาใจตลาดคนดู

  
     รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ระบุ โทรทัศน์ดาวเทียมที่เริ่มออกอากาศของกรมประชาสัมพันธ์ เป็นอีกช่องทางที่กรมประชาสัมพันธ์ใช้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์จากรัฐสู่ประชาชนโดยเอาใจตลาดคนดู
นายธีระพงษ์ โสดาศรี รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เปิดเผยว่า จากการที่สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยและสำนักประชาสัมพันธ์ทั้ง 8 เขตทั่วประเทศ ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการโทรทัศน์ดาวเทียม โดยพบว่าตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคมที่ผ่านมา มีหลายแห่งที่เริ่มเปิดตัว เช่น สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เปิดตัวดำเนินการโทรทัศน์ดาวเทียม PRD3 Dream Art Academy Television โดยเน้นด้านศิลปวัฒนธรรม ซึ่งโทรทัศน์ดาวเทียมเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่กรมประชาสัมพันธ์จะใช้เป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารจากรัฐสู่ประชาชน และพร้อมสำหรับการแข่งขันในตลาดยุคปัจจุบัน โดยกรมประชาสัมพันธ์จะมีโทรทัศน์ดาวเทียมทั้งหมด 9 ช่องสัญญาณ ออกอากาศเน้นประชาสัมพันธ์แตกต่างกันออกไป
รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์กล่าวด้วยว่า การเปิดตัวของโทรทัศน์ดาวเทียมในช่วงแรก ๆ อาจจะเป็นการลองผิดลองถูกเพื่อการปรับปรุงรายการที่ถูกใจผู้ชม ซึ่งในอนาคตโทรทัศน์ดาวเทียมจะเข้ามาแทนที่โทรทัศน์ภาคพื้น สามารถออกอากาศได้ทั่วโลกตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งจะต้องพัฒนาให้ได้มาตรฐานต่อไป
 
21 มีนาคม 2554 , 17:26 น. , อ่าน 1209  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่