สัมมนาเชิงปฏิบัติการเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ที่จังหวัดเชียงใหม่

  
     กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ จัดสัมมนาและประชุมเชิงปฏิบัติการเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ระดับประเทศ ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 สนองนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ 6 ที่จังหวัดเชียงใหม่
นายอลงกรณ์ พลบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เศรษฐกิจสร้างสรรค์ระดับประเทศ ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการเศรษฐกิจสร้างสรรค์ตามนโยบายของรัฐบาล ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาจัดขึ้น ณ โรงแรมดิ เอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีหัวข้อสัมมนาประกอบด้วย “จากเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สู่อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ทางออกใหม่ของการพัฒนาเศรษฐกิจ” หัวข้อ “การคุ้มครองผลิตภัณฑ์ทางความคิดสร้างสรรค์ กับกรมทรัพย์สินทางปัญญา” และหัวข้อ “ต่อยอดภูมิปัญญาไทย เติมไอเดีย สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์”
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่า การประชุมสัมมนาตามโครงการนี้ เพื่อพัฒนาสินค้าและบริการให้เติบโตในระดับท้องถิ่น จนขยายไปสู่ระดับภูมิภาคและทั่วประเทศ รวมทั้งคุ้มครองสิทธิทางปัญญาของคนไทย เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมทั้งจากภาคประชาชน ภาคเอกชน ภาครัฐบาลและภาควิชาการ เป็นการเพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้ให้กับประเทศอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างจุดเปลี่ยนที่จะนำไปสู่ความสามารถในการแข่งขันในระดับประเทศด้วย ผลิตภัณฑ์ที่ต่อยอดจากภูมิปัญญาท้องถิ่น
สำหรับการสัมมนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ระดับประเทศ ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นการจัดครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 21-22 มีนาคม 2554 จากกำหนด 9 ครั้งทั่วประเทศ ซึ่ง 5 ครั้งที่ผ่านมาที่กรุงเทพมหานคร บุรีรัมย์ ขอนแก่น ชลบุรี และเพชรบุรี ถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี และมีกำหนดจัดอีก 3 ครั้งที่จังหวัดพิษณุโลก สุราษฏร์ธานีและสงขลา
 
22 มีนาคม 2554 , 00:22 น. , อ่าน 1197  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่