เครื่องบินอัลฟ่าเจ็ตปฏิบัติการทำลายพายุลูกเห็บในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน

  
     ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือร่วมกับกองทัพอากาศ นำเครื่องบินอัลฟ่าเจ็ตออกปฏิบัติการทำลายพายุลูกเห็บในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
นายทรง กลิ่นประทุม ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ เป็นประธานในการประชุมร่วมระหว่างเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวง กองบินเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และตัวแทนจากกองทัพอากาศพร้อมนักบินอัลฟ่าเจ็ต เพื่อวางแนวทางการทำงาน ปฏิบัติการนำเครื่องบินอัลฟ่าเจ็ตขึ้นยิงพลุซิลเวอร์ไอโอไดด์เพื่อทำลายพายุลูกเห็บ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือ ที่มีแนวโน้มจะได้รับอิทธิพลของบริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงที่กำลังส่งอิทธิพลต่อภาคเหนือตอนบนของไทยเริ่มปฏิบัติการตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคมนี้เป็นต้นไป โดยใช้เครื่องอัลฟ่าเจ็ตของกองทัพอากาศจำนวน 2 ลำ ปฏิบัติการในเมฆเย็นที่มีแนวโน้มจะเกิดพายุลูกเห็บ เมื่อยิงพลุซิลเวอร์ไอโอไดด์เข้าไปก็จะสลายกลายเป็นเม็ดฝน ตกลงมายังพื้นดิน เป็นการป้องกันความเสียหายแก่ทรัพย์สินและพืชผักและผลไม้ของเกษตรกร
สำหรับปฏิบัติการทำลายพายุลูกเห็บในปีนี้ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 1 ล้านบาทของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินการระหว่างวันที่ 22 มีนาคม – 19 เมษายน 2554 โดยดูข้อมูลจากเรด้าตรวจอากาศและข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยา เพื่อศึกษาเมฆที่พัฒนาเป็นลูกเห็บ โดยเฉพาะกลุ่มเมฆที่มีความสูงระดับกว่า 6 กิโลเมตรขึ้นไป ประเทศไทยใช้พลุซิลเวอร์ไอโอไดท์ ทำลายลูกเห็บตั้งแต่ปี พ.ศ.2531 จากเดิมวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำฝน จนกระทั่งพัฒนามาเป็นการยับยั้งลูกเห็บ ที่ผ่านมาดำเนินการได้ผล 100 %
 
22 มีนาคม 2554 , 17:58 น. , อ่าน 1217  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่